«

»

Lis 22 2021

Podsumowanie tygodnia profilaktyki

W ogłoszonym w szkole Tygodniu Profilaktyki aktywnie uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze. Zadaniem klasy było przygotowanie w dowolnej formie przekazu (scenka, przedstawienie, wiersz, hasła, prezentacja itp.)  tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Przygotowane przez klasy programy profilaktyczne zostały wysoko ocenione przez zaproszonego gościa p. Magdalenę Dmitruk – pracownika promocji zdrowia ze stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach.

Najwyżej oceniony został występ klasy I TE, która przedstawiła ciekawą scenkę zakończoną wspólnym śpiewaniem. Uznanie zdobyła klasa I LOB zaprezentowanym tekstem profilaktycznym w formie wiersza oraz klasa I LOA hasłami i plakatami o tematyce poruszającej kwestie problemu uzależnień.

Na wyróżnienie zasługują również wystąpienia klas IAB BSIs  i ICBSIs.

Wydarzenie to profesjonalnie poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Hania Peślak, Oliwia Masiulaniec i Jakub Jakutowicz.

O fotograficzną oprawę imprezy zadbał Dominik Worsowicz.

Wszystkim uczniom i wychowawcom klas, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za aktywność!