«

»

Paź 12 2021

Konkurs w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”

Konkurs w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”Zachęcam uczniów do udziału w Konkursie w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność ”.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu.

Cel:
1.Promowanie zawodów
2.Motywowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów, pasji, zainteresowań
3.Uświadamianie znaczenia kompetencji i kreatywności w planowaniu kariery zawodowej
4.Rozwijanie umiejętności prezentowania swojego zawodu

Kategorie:
1.Plakat
2.Komiks
3.Spot reklamowy
4.Etiuda filmowa

Kryteria oceny:
1.Zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu.
2.Oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu.
3.Walory artystyczno- wizualne prac.
4.Stopień trudności wykonania pracy.
5.Jakość techniczna pracy.

Uczestnictwo i składanie prac:
1.Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2.Prace można wykonywać: indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie 3osoby).
3.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4.Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
5.Praca powinna zawierać następujące informacje:– na odwrocie (plakat, komiks) imię i nazwisko, typ szkoły, klasa, jeśli praca jest wykonana przy wsparciu nauczyciela imię i nazwisko nauczyciela– nazwa pliku ma zawierać kolejno: nazwisko_imię_klasę (np.: kowalska_magdalena_IIIaLOg).
6.Termin składania/ przesyłania prac: 22.10.2021 r.
7.Prace: plakat, komiks proszę składać w pokoju nr 113 w budynku B, spot reklamowy i etiudę filmową proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres stepdarija@gmail.com (format zgodny z odtwarzaniem Windows Media Player)
8.Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29 października 2021 roku
9.Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zdjęć/filmików w materiałach związanych z promocją szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
10.Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).