«

»

Maj 12 2021

Konkurs na logo szkoły

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie na logo szkoły. Pracę można wykonać w następujących programach: GIMP, Publisher, Inkscape, Paint.
Logo powinno zawierać: foto patrona szkoły oraz pełną nazwę szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Technika wykonania pracy jest dowolna.
Wykonane logo należy zapisać w formacie: JPG, PNG lub PDF, bez zmniejszania rozdzielczości i przesłać na platformę Teams jako wiadomość prywatną do p. Jarosława Puszko.
Termin wykonania prac do 22 maja.
Prace oceniać będzie Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
p. Jarosław Puszko – przewodniczący
p. Daria Stepaniuk – nauczyciel plastyki
p. Mirosław Sawicki- nauczyciel informatyki

Ocenie podlegać będzie:
– forma graficzna,
– zawartość merytoryczna,
– technika komputerowa,
– oryginalność wykonania.

Trzy najwyżej ocenione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Praca, która uzyska najwyższą liczbę punktów będzie aktualnym logiem szkoły.