«

»

Kwi 07 2021

Uczniowie Zwolnieni z Teorii

Kształtowanie praktycznych umiejętności w czasie zdalnego nauczania? Wydaje się to mało prawdopodobne, a jednak możliwe – dzięki udziałowi młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Projektów Społecznych Zwolnieni z Teorii.

 Dziewięćdziesięciu uczniów naszej szkoły jest w trakcie realizacji osiemnastu projektów społecznych.

Co robią?

 Kształtują kompetencje miękkie, zwane kompetencjami przyszłości. Od września współpracują w grupach projektowych, diagnozują i rozwiązują różnorodne problemy społeczne, pozyskują sponsorów i partnerów, rozmawiają z ekspertami, organizują zbiórki charytatywne oraz wydarzenia publiczne on-line. Wykazują się przy tym odpowiedzialnością oraz kreatywnością, choć -jak twierdzą sami zainteresowani- nie omijają ich trudności i problemy, z którymi muszą sobie radzić. Dzięki temu zdobywają odwagę w kontaktach interpersonalnych, a także elastyczność -umiejętność niezbędną w dostosowaniu się do zmiennych warunków rynkowych.

Czym się zajmują?

Pomagają potrzebującym i wykluczonym, poszerzają świadomość społeczną  w sferze wielu problemów, które dostrzegają na co dzień.

Co z tego mają?

Oprócz nowych kompetencji, na pewno satysfakcję ze zrealizowanego celu oraz tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady. Warunek?  Spełnienie wymagań praktycznych olimpiady, zakończenie  projektu w planowanym terminie oraz zaliczenie wszystkich działań projektowych na platformie Zwolnionych z Teorii. Finisz jeszcze przed nimi. Powodzenia!

 

Projekty społeczne w naszej szkole:

 1. KsawcioSuperhero– II TES g/ II LOCg – zbiórka charytatywna na rzecz chorego chłopca
 2. Świat na Kółkach – II LOA- wykluczenie niepełnosprawnych
 3. Naucz latać! – II TES p- relacje rodzic-dziecko
 4. Sprzątaj Świat od Najmłodszych Lat! – II LOB- ochrona środowiska
 5. Pomocna Paka dla Futrzaka – II TES p-zbiórka charytatywna na rzecz zwierząt w schronisku
 6. Zbij szybę! – II LOA- ochrona dzieci i zwierząt pozostawianych w samochodach
 7. DOBRZE PLANUJĘ, ŻYWNOŚCI NIE MARNUJĘ – II TES p-racjonalne gospodarowanie żywnością
 8. Pies dla człowieka, człowiek dla psa – II LOB- szacunek do zwierząt
 9. AKCJA AKCEPTACJA-TOLERANCJA – II LOA- wykluczenie społeczne, akceptacja, tolerancja
 10. SMA – razem możemy więcej – II TES g- zbiórka charytatywna na rzecz chorego chłopca
 11. Healthylifestyle– II LOA – racjonalne odżywianie, zdrowy styl życia
 12. ALIENacJA. Nie jesteś dla nas obcy!-II LOB -wykluczenie społeczne i akceptacja
 13. RobimyRuchy–  II TES p -wykluczenie społeczne więźniów
 14. Co ludzie powiedzą? – II LOB-wykluczenie społeczne i samoakceptacja
 15. Na bok telefony, na przód rowery –II TES p- fonoholizm i aktywność fizyczna
 16. (NIE)widzialna depresja – II LOA – problem depresji i akceptacji
 17. Zombie Land – II LOB- przyczyny i skutki zażywania substancji psychoaktywnych
 18. SEXI-AKCJA – II LOA- edukacja seksualna