«

»

Sty 16 2021

Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych, w związku z czym uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu uczą się w trybie zdalnym.

Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na platformie Microsoft Teams.

Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

W Zespole Szkół są także organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas maturalnych w dni i w godzinach wskazanych przez poszczególnych nauczycieli.