«

»

Lis 19 2020

Podziękowanie za udział SZKOŁY w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Państwowej Inspekcji Pracy za udział w zajęciach dotyczących przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będących elementem programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”.

Zajęcia prowadzili nauczyciele: p. Olga Chilmanowicz i p. Jarosław Puszko.