«

»

Lis 06 2020

Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach informuje, że do 29.11.2020 r. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych.
W okresie od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu będą uczyć się w trybie zdalnym.
Zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na platformie Microsoft Teams.
Do 29 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Dyrektor: Urszula Petrykowska