«

»

Paź 28 2020

Informacja

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15 f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.