«

»

Kwi 30 2020

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W naszej szkole co roku prowadzony jest program edukacyjny realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bartoszycach pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Jest to część projektu pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zasadniczy cel tego programu to: „wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych”. W związku z zaistniałą sytuacją nie można zrealizować zajęć w szkole, dlatego prezentacja dotycząca tego programu została przesłana do zapoznania uczniom klas pierwszych w naszej szkole.

Koordynator programu Marta Wąchol.