«

»

Mar 11 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w okresie zawieszonych zajęć są przekazywane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
W związku z powyższym zachęcamy uczniów do sprawdzania w systemie Librus przesłanych informacji przez nauczycieli.