«

»

Mar 02 2020

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Baccalarius”

Konkurs odbył się w naszej szkole 19 i 21 lutego 2020 r. Składał się z dwóch etapów, w których uczestniczyło 25 uczniów. Obejmował  zagadnienia z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Główny cel konkursu to: motywacja uczniów do pogłębienia wiedzy oraz podniesienie poziomu umiejętności językowych.
Zwycięzcami zostali: I miejsce– Budna Weronika (II LOC), II miejsce– Downarowicz Maja (III  LOA), Ferdycz Aleksandra (III LOC), Kozłowska Aleksandra (III LOB), III miejsce– Szymska Urszula (II LOC).
Gratulujemy!