«

»

Lis 05 2019

UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ !

I do nas po raz kolejny dotarły plakaty:) Zapraszamy do skorzystania!
Miejsca gdzie są wywieszone: na drzwiach biblioteki, pokoju nauczycielskiego w budynku A oraz gdyby ktoś chciał w dni wolne od nauki pobrać kod- na drzwiach budynku B od strony boiska.