«

»

Paź 04 2019

Próbny alarm pożarowy

4-go października 2019 r. w naszej szkole odbył się próbny alarm pożarowy, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestnicy alarmu zgodnie z obowiązującą procedurą opuścili budynki szkolne i udali się na miejsce ewakuacji. Alarm obserwowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

Po ewakuacji przedstawiciele KP PSP w Bartoszycach poinformowali dyrekcję i Komisję BHP o swoich spostrzeżeniach oraz dokonali przeglądu budynków szkolnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Głównym celem przeprowadzenia próbnego alarmu było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Dziękujemy strażakom z KP PSP w Bartoszycach za cenne uwagi.

Szkolna Komisja BHP