↑ Powrót do Wymiana Uczniów

Uczniowie naszej szkoły wśród „agentów zmian” w Łucku

Uczniowie naszej szkoły oraz ich opiekunowie w dniach 17 – 23 września 2019 roku zostali po raz kolejny zaproszeni przez zaprzyjaźnione Gimnazjum nr 4 w Łucku na Ukrainie do realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą: „Agenci zmian. Ekospółka”.
Temat projektu – jakże aktualny – poruszył serca młodych ludzi i z wielkim zaangażowaniem podeszli oni do problemu ekologii. Jego program był bardzo bogaty i różnorodny, a jego celem nadrzędnym było kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży, a za jej pośrednictwem – wpływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.
Uczniowie naszej szkoły wraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 4 w Łucku, połączeni wspólnym celem, realizowali razem założenia projektu poprzez działania teoretyczne i praktyczne. Jedne i drugie cieszyły się dużą akceptacją młodzieży. Młodzi Polacy i Ukraińcy chętnie uczestniczyli w pogadankach, wykładach, debatach poświęconych ochronie środowiska naturalnego. Do dyskusji włączyli się przedstawiciele władz lokalnych, podkreślając wagę problemu.

Nie mniej istotne były akcje ekologiczne proponowane przez autorów projektu – sprzątanie świata, sadzenie drzewek, kwiatów. W ramach projektu młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach rękodzielniczych, prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi klas 1-III, poznawała faunę i florę Wołynia podczas pobytu w Nadleśnictwie Worotniw położonym w pobliżu Łucka, propagowała zasady ochrony środowiska wśród mieszkańców miasta poprzez rozdawanie ulotek.
Duże wrażenie wywarła na młodzieży wizyta w studiu lokalnej telewizji łuckiej „Kanał 12”. Uczestnicy projektu próbowali swoich sił jako dziennikarze, a także mogli się wypowiedzieć na temat ekologii przed kamerami telewizyjnymi.
Zacieśnianiu więzów przyjaźni miedzy młodymi ludźmi sprzyjały spacery, bowling, dyskoteki, wspólnie przygotowywany flashmob, wieczorne śpiewy.
Znalazł się też czas na akcent typowo polski w projekcie. Mianowicie Polacy podczas „Wieczoru kultury polskiej” mogli zaprezentować polski strój szlachecki, zatańczyć poloneza, przedstawić wybrane polskie tradycje, przygotować polski poczęstunek. Wszystko to cieszyło się dużym aplauzem ze strony ukraińskich koleżanek i kolegów.
Ogrom pozytywnych wrażeń, mnóstwo radości, satysfakcja z wykonanej pracy, zadowolenie, poznanie interesujących ludzi, perspektywy dalszej współpracy, życzliwość, gościnność, serdeczność gospodarzy – to wszystko sprawiło, iż wizyta młodzieży ZSP nr 2 w Łucku na długo zapadnie im w pamięci.
Natomiast oblicze Łucka oglądane dniem i nocą, jego historia, kultura, mentalność mieszkańców spowodowały, że to miasto jest już nie tylko punktem na mapie, lecz miejscem, do którego warto wrócić.
Danuta Groth, Mirosław Sawicki