Archowum tagów: Agnieszka Wróblewska

Mar 07 2024

Czy warto pić „energetyki”?

W ramach długofalowej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bartoszycach, w dniu 05.03.2024 r. gościliśmy w Naszej szkole pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Panią Magdalenę Dmitruk. Przedstawicielka bartoszyckiego Sanepidu prowadziła dla uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego, zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy oraz z zakresu edukacji żywieniowej tj. problematycznego …

Kontynuuj czytanie »

Lis 29 2023

DEBATA SPOŁECZNA

Życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy, pozwala na uniknięcie kolizji z prawem  i chroni przed wieloma życiowymi tragediami. W listopadzie uczniowie naszej szkoły, na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, uczestniczyli w debacie społecznej pt. ”Współczesne zagrożenia młodzieży. Narkotyki i inne środki psychoaktywne”. Najważniejszym celem debaty było zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem …

Kontynuuj czytanie »

Lis 06 2023

Zaproszenie

Maj 17 2023

Projekt pilotażowy SCWEW

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dnia 20 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyła się konferencja pt.”Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce” z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych, na której zaprezentowano film podsumowujący …

Kontynuuj czytanie »

Lut 20 2023

BYŁA SOBIE PCHŁA SZACHRAJKA

17-go lutego grupa młodzieży z naszej szkoły odwiedziła przedszkole i Dom Pomocy Społecznej. W swoim gościnnym występie przedstawili przedszkolakom i podopiecznym DPS-u  inscenizację bajki : Pchła Szachrajka. Uczniowie byli dobrze przygotowani – zarówno dekoracje, jak i  kostiumy były barwne i pomysłowe. Młodzi ,,aktorzy” zagrali swoje role z wielkim zaangażowaniem, byli bardzo przekonujący i ekspresyjni. Widownia …

Kontynuuj czytanie »

Sty 25 2023

Chcecie bajki ? Oto bajka…

Od dwóch miesięcy  uczniowie naszej szkoły spotykali sie na próbach teatralnych, przygotowując inscenizację bajki J. Brzechwy „Pchła Szachrajka.” Spędzając  razem czas na ćwiczeniu tekstów, wcielając się w  swoje role, młodzieży mogła zintegrować się,  wyrazić swoje emocje, nauczyć się otwartości i rzetelności. Nasi uczniowie zaprezentowali bajkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przedstawienie dostarczyło widzom wiele radości, uśmiechu …

Kontynuuj czytanie »

Sty 24 2023

Rodzice na warsztatach

W styczniu rodzice uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej  mieli możliwość pod kierunkiem psychologa p. Agnieszki Jankowskiej zastanowić się nad tym „Jak rozmawiać, by dziecko widziało w nas sojusznika”. Temat warsztatów podyktowany był potrzebą i umiejętnościami rodziców  podczas  wspieraniu swoich  dzieci  w sytuacjach kryzysowych.                    …

Kontynuuj czytanie »

Gru 07 2022

Profilaktyka w naszej szkole

W ramach ogłoszonego w naszej szkole Tygodnia Profilaktyki wszystkie klasy podczas zajęć z wychowawcą zajęły się tematem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Wychowawcy klas otrzymali prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Te pomoce dydaktyczne wykonane przez samych uczniów  pozwoliły na przeprowadzenie zajęć, które miały na celu : 1. Zapobiegać uzależnieniom. 2. Promować zdrowy styl …

Kontynuuj czytanie »

Gru 05 2022

Współpraca szkoły z POLICJĄ

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach  utrzymują stałą,  współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Wszystkie klasy pierwsze w roku szkolnym 2022/23  w ramach współpracy policji ze szkołą wzięły udział w zorganizowanych zajęciach podczas których poruszone były kwestie: demoralizacji, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, przepisów wspierania …

Kontynuuj czytanie »

Mar 10 2022

Szkolny konkurs na plakat antywojenny

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu.  Cele konkursu: – Kształtowanie postaw antywojennych wśród młodzieży,  – Uwrażliwienie na krzywdy drugiego człowieka spowodowane wojną. Warunki uczestnictwa: 1) Pracę konkursową stanowi plakat o treści antywojennej. 2) Format A1, technika dowolna. 3) Termin i miejsce …

Kontynuuj czytanie »

Sty 22 2022

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego – Młodzi pasjonaci

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizowanego przez Uniwersytet SWPS. Co jest kluczowe dla poprawy jakości życia w twoim mieście? Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje i wygląda ich najbliższe otoczenie, zapraszamy do odpowiedzi na to …

Kontynuuj czytanie »

Lis 22 2021

Wyniki Szkolnego Konkursu na najlepszy plakat pod hasłem „NIE KARMIĆ TROLLA!”

Konkurs skierowany był do wszystkich klas ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach. Celem konkursu było: – przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów,  – kształtowanie nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, – motywowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów, pasji, zainteresowań. Spośród zaprezentowanych prac jury w składzie: p. Jolanta Szczerbińska – przewodnicząca jury p. Iwona Tadorowska …

Kontynuuj czytanie »

Lis 22 2021

Podsumowanie tygodnia profilaktyki

W ogłoszonym w szkole Tygodniu Profilaktyki aktywnie uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze. Zadaniem klasy było przygotowanie w dowolnej formie przekazu (scenka, przedstawienie, wiersz, hasła, prezentacja itp.)  tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Przygotowane przez klasy programy profilaktyczne zostały wysoko ocenione przez zaproszonego gościa p. Magdalenę Dmitruk – pracownika promocji zdrowia ze stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach. Najwyżej …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «