Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna

Wniosek o przyjęcie do szkoły


Punkt rekrutacyjny do składania wniosków o przyjęcie do szkoły znajduje się w budynku B na parterze w sali 116.

Od 27.06 do 12.07. punkt rekrutacyjny będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 09: 00 – 14:00.
13.07.2022 r. punkt czynny będzie od 9:00 – 12:00.


I. Terminy rekrutacji

II. Regulamin Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

III. Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe dla finalistów konkursów przedmiotowych i zawodów wiedzy (jeżeli kandydat takie posiada)
 • karta zdrowia oraz deklaracja RODO ( > załącznik nr 3 <)
 • opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną (jeżeli kandydat takową posiada).
 • Informacja o językach obcych ( dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego i technikum >załącznik nr 2 <)
 • deklaracja wyboru przedmiotu rozszerzonego (dotyczy klas technicznych > załącznik nr 4 <)
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia – podstawowy dokument decydujący o przyjęciu do szkoły> załącznik nr 5 <)

 

IV.OFERTA EDUKACYJNA:

 

Propozycje klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023:

 

KLASA

PRZEDMIOTY NAUCZANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:

 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)

 

KLASA  A

język polski oraz do wyboru: biologia lub historia

język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz w zależności od wyboru rozszerzenia: biologia lub historia

KLASA B

wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru: geografia lub język angielski

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz w zależności od wyboru rozszerzenia: geografia, język obcy nowożytny

 

TECHNIKUM (5-LETNIE)

 

EKONOMICZNE

geografia lub język angielski

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

HANDLOWE

geografia lub język angielski

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

SPEDYCYJNE

geografia lub język angielski

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

 

 • Elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter – elektronik
 • rolnik
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • murarz – tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • tapicer
 • stolarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • sprzedawca
 • fryzjer

       i inne

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika