↑ Powrót do Pedagog

ZAPROSZENIE RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2020/2021.
 
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego program wychowawczo – profilaktyczny szkoły opracowuje Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną na podstawie diagnozy środowiska szkolnego. Wszelkie uwagi/propozycje należy zgłaszać (poprzez dziennik Librus) do wychowawców klas, do klasowych przedstawicieli Rady Rodziców lub do pedagoga szkolnego.
 
Zapraszamy Państwa-Rodziców do konsultacji na temat programu!