↑ Powrót do Pedagog

Wyniki szkolnego konkursu „Tydzień Profilaktyki”

Do konkursu profilaktycznego były zaproszone wszystkie klasy pierwsze i drugie. Zadaniem klasy było przygotowanie prezentacji o tematyce profilaktycznej dotyczącej uzależnień od środków psychoaktywnych. W konkursie wzięło udział w sumie 11 klas.

Powołana w szkole Komisja oceniła przysłane prezentacje.

Jury w składzie:

–  Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Puszko,

– reprezentant Samorządu Uczniowskiego – Dawid Raczkowski,

– nauczyciele bibliotekarze – p. Iwona Tadorowska i p. Marta Walos,

– pedagog szkolny – p. Agnieszka Wróblewska.

      Ocenione zostały:

 • forma prezentacji (kolory, kompozycja slajdów),
 • oryginalność wykonania,
 • treść, zawartość merytoryczną.

Wyniki uzyskane przez klasy w poszczególnych typach szkół:

 Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa I LOA – 38 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 •  Klasa I LOB – 38 pkt. prezentacja na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy,
 •  Klasa II LOAp – 38 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 •  Klasa II LOAg – 37 pkt. prezentacja na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy,
 •  Klasa II LOBp – 34 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.

Technikum:

 • Klasa I TS – 40 pkt. prezentacja na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy,
 • Klasa II TESg- 38 pkt. prezentacja na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy,
 • Klasa I TE – 37 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 • Klasa II TESp – 33 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.

Szkoła Branżowa:

 • Klasa II AB BSIS pkt.- 36 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 • Klasa I ABSIS- 35 pkt. prezentacja na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 • Klasa I CBSIS- 34 pkt. prezentacja na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy.

Wykonane przez Was prezentacje zostaną przesłane dla równoległych klas, które wzięły udział w konkursie i zostaną wykorzystane na lekcji wychowawczej.
Najwyżej ocenione zostały prezentacje klas:

 • klasa I TS – 40 pkt.
 • I LOA – 38 pkt.
 • klasa I LOB – 38 pkt.
 • klasa II LOAp – 38 pkt.
 • klasa II AB BSISp- 36 pkt.

Klasy te otrzymają nagrody, które zostaną przekazane przez Panią Dyrektor Szkoły na ręce wychowawców klas.

Najwyżej oceniona została prezentacja kl I TS, którą umieszczamy poniżej. Można ją wykorzystać podczas zajęć profilaktycznych z wychowawcą .

Kliknij tutaj aby pobrać prezentację

Wszystkim uczniom i wychowawcom klas, które wzięły udział w konkursie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za aktywność!