↑ Powrót do Pedagog

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

„Razem dla bezpieczeństwa naszych dzieci” – Jak zapobiegać i skutecznie rozwiązywać problem agresji i przemocy rówieśniczej? Szkody wynikające z używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz możliwość udzielania pomocy.
Warsztaty odbędą się 12.10.2018r w BDK w godz. 16.00- 18.00.

pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska