↑ Powrót do Pedagog

Szkoła bez papierosa

W naszej szkole odbędzie się konferencja młodzieży klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego pod hasłem:  „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Konferencję poprowadzą uczniowie klas pierwszych I LOA, I LOB, I LOC.
Rozpoczęcie konferencji  wtorek 27.11.2018 r. o godz.8.45 w auli A
Program konferencji:
1. Rozpoczęcie Konferencji przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego.
2. Zaprezentowanie  programów profilaktycznych (10-15 min.) przedstawionych przez klasę I LOA, klasę I LOB,klasę I LOC.
3. Podsumowanie konferencji przez eksperta – pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zorganizowane zostanie stoisko promocji zdrowia. Prowadzona będzie dystrybucja materiałów edukacyjnych, dotyczących szkodliwości palenia na zdrowie człowieka.
Zapraszamy chętne osoby palące do  skorzystania z badania pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu !

pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska