↑ Powrót do Pedagog

Propozycja zajęć prowadzonych dla uczniów przez pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w roku szkolnym 2019-2020

 

Lp

Temat zajęć

Wiek uczniów

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Priorytety

1.

Trening twórczego myślenia.

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1 x 90 min.

B. Zegler

MEN

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów.

2.

Jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

 

 

 

Warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1 x 90 min.

B. Zegler

MEN

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie
z zasobów dostępnych
w sieci.

3.

MYŚLENIE WIZUALNE, czyli czytelne obrazowanie myśli.

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

2 x 45 min.

 

D. Malankiewicz
A. Dunowska

 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne
i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

4.

Poznajemy lepiej siebie i innych.

-Zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej wartości.

 

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

 

 

na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń

1 x 45 min.

Knifka

Barbara

 

MEN

Profilaktyka uzależnień
w szkołach i placówkach oświatowych,

 

5.

Żyj z pasją. Propozycja lekcji wychowawczej.

 

Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania, pasje życiowe, wie jak je rozwijać wykorzystać w planowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Pasja – sposób na pracę w przyszłości.

.Zwiedzanie związanych z tą tematyką wystaw zorganizowanych w PCRE. Poznanie pasji ciekawych ludzi.

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

 

 

na terenie
PCRE

wg. pisemnych zgłoszeń

1 x 45 min.

Agnieszka Małyszew

MEN

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,

 

 

Biblioteczne podchody

W pierwszej części zajęć uczniowie poznają różne źródła informacji bibliotecznej i nie tylko.
W drugiej, w edukacyjnej grze bibliotecznej, mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę.

 

 

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

na terenie
PCRE

wg. pisemnych zgłoszeń

1 x 45 min.

Agnieszka Małyszew

MEN

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

 

 

80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Przypomnienie wydarzeń związanych z II wojną światową.

-prezentacja,

Zwiedzanie wystawy „80 rocznica wybuchu II wojny światowej” z komentarzem nauczyciela.

Ukazanie różnych aspektów wojny: historycznego, militarnego i społecznego.

Ekspozycja pamiątek z okresu II wojny światowej.

 

Planowany termin wystawy

od 17 września do 17 grudnia 2019 r.

 

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

na terenie
PCRE

wg. pisemnych zgłoszeń

1 x 45 min.

Agnieszka Małyszew

MEN

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

 

 

Patriotyzm dawniej i dziś

Przypomnienie wydarzeń związanych
 z wybuchem II wojny światowej w Polsce.

Udział żołnierzy, harcerzy Szarych Szeregów i ludności cywilnej w walce z okupantem.

Wykorzystanie filmików, prezentacji

Dyskusja na temat patriotyzmu

 w czasach wojny
 i pokoju

Zajęcia mogą być połączone

ze zwiedzaniem wystawy„80 rocznica wybuchu II wojny światowej”z komentarzem nauczyciela.

Ukazanie różnych aspektów 
wojny: historycznego, militarnego i społecznego.

Ekspozycja pamiątek z okresu II wojny światowej.

 

Planowany termin wystawy od 17 września do 17 grudnia 2019 r.

 

klasy ponadpodstawowe

i ponadgimnazjalne

na terenie
PCRE

wg. pisemnych zgłoszeń

1 x 45 min.

Agnieszka Małyszew

MEN

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Zajęcia do realizacji  można zgłaszać w formie pisemnych zgłoszeń do pedagoga szkolnego do końca września 2019 r.