↑ Powrót do Pedagog

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach powstały dwie grupy terapeutyczne dla młodzieży uczącej się w szkole ponadpodstawowej:

1. Grupa terapeutyczna dla młodzieży z lękiem społecznym prowadzona przez
p. Agnieszkę Żydonis

2.Grupa terapeutyczna dla młodzieży samouszkadzającej się.
Grupę prowadzą: p. Agnieszka Jankowska i p. Izabela Szczepańska.

 

Adres Poradni: ul. Bolesława Limanowskiego 13,

                                         11-200 Bartoszyce

                                       Telefon: 89 762 28 06