↑ Powrót do Pedagog

LEKCJA WYCHOWAWCZA W ARESZCIE ŚLEDCZYM

W dniu 20 grudnia 2019 r. uczniowie klasy II CBSIS  odwiedzili budynek byłego Aresztu Śledczego w Bartoszycach. Uczniowie w trakcie wizyty mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz zapoznania się ze specyfiką i codzienną pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. W trakcie spotkania uzyskali informacje dotyczące zasad naboru do służby. Pan Karol Chilmanowicz i pan Krzysztof Dyrwal podczas spotkania wskazali młodzieży rolę więziennictwa w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Goście mieli możliwość dowiedzieć się jak służba chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw oraz jak przygotowuje ich do powrotu do życia po odbyciu kary. Dla wszystkich uczestników była to niezwykła lekcja wychowawcza na temat konsekwencji wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem. Stracony czas to chyba jedna z najgorszych konsekwencji nieprzemyślanego zachowania i błędnie podjętych decyzji.