↑ Powrót do Pedagog

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) – Ludzki Wirus Niedoboru Immunologicznego)
 AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome) – Zespół nabytego upośledzenia odporności.
W ramach tej  ogólnopolskiej kampanii uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach poświęconych profilaktyce HIV i AIDS. 13 grudnia 2018 roku klasa II TE i II LOB uczestniczyła
 w zajęciach przeprowadzonych przez pracownika  SANEPID-u panią Magdalenę Dymitruk.
Uczniom została przedstawiona prezentacja, która  dotyczyła informacji na temat HIV i AIDS.
 Wśród chętnych uczniów został przeprowadzony quiz wiedzy, w którym wzięli udział: Łastowski Kacper, Klimek Grzegorz, Kobylarz Sylwia, Kowalska Klaudia,Pogoda Zuzanna, Sófczyńska Zuzanna. Podczas tej lekcji profilaktyki uczniowie byli pod opieką swoich wychowawców pani Marty Wąchol i pani Danuty Groth. Również klasa I LOA pod opieką p. Agnieszki Wróblewskiej uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym zorganizowanym w Bartoszyckim Domu Kultury z przedstawicielką SANEPID-u i psychologiem p. Wiolettą Wasilewską.

Agnieszka Wróblewska