↑ Powrót do Pedagog

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W Bartoszycach powstał Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie.

Celem jest :
  1. 1.Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie- psycholog, seksuolog Wioletta Wasilewska, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.603123 076
  2. 2.Prowadzenie poradnictwa prawnego, pomoc w rozstrzyganiu trudności prawnych oraz administracyjnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, a także pomoc w redagowaniu pism procesowych i pism urzędowych- w każdą sobotę od 7.00 do 10.00
  • 3.Działania wobec osób sięgających po substancje psychoaktywne, ichi bliskich- psycholog Aleksandra Tarasewicz – co druga sobota w miesiącu w godzinach 11.00-13.00
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny działający przy Stowarzyszeniu „Źródło” przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
Ponadto pomoc psychologiczna i prawna prowadzona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach ( bezpłatnie).
Również w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa” przy ul. Marksa 10 realizowany jest program terapeutyczny dla osób doznających przemocy  w rodzinie.
Pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska