↑ Powrót do Pedagog

Bezpieczeństwo to dar wielki, szanuj go na sposób wszelki!

30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej pod kierunkiem dyrektora szkoły p. Zbigniewa Pietrzaka. Członkowie Szkolnej Komisji ds. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przedstawili wyniki ewaluacji wewnętrznej „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych”. Wnioski z diagnozy były tematem dyskusji nauczycieli na temat sposobów zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w szkole i podjęcia działań w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami. Zaplanowano ponowne spotkanie, na które zostaną zaproszeni rodzice uczniów naszej szkoły.

Agnieszka Wróblewska