Opiekun Praktyk

OPIEKUN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Jolanta Szczerbińska

    Godziny pracy: 8.00 – 15.00

Tel. 89-762-12-54

 

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

INFORMACJA

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący  młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.