↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Zwycięstwo naszych uczennic w etapie powiatowym Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Reprezentantki naszej szkoły: Weronika Stapel kl. II LOB, Katarzyna Kołdysz kl. I LOC zwyciężyły w eliminacjach powiatowych XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie. Dziewczyny będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim, który odbędzie 1 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Eliminacje powiatowe olimpiady odbyły się 19 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Składały się z testu obejmującego materiał  z zakresu: obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego, systemu obronności RP, sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Uczennice przygotowywał p. Jarosław Puszko.
Gratulujemy:)