↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Zdobyliśmy tytuł „Złotej Szkoły” oraz certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w roku szkolnym 2020/2021 może poszczycić się wieloma sukcesami, przede wszystkim otrzymaniem Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu” na lata szkolne 2020/2021 – 2022/2023 oraz zdobyciem tytułu „Złotej Szkoły” w Rankingu Techników 2021 „Perspektywy 2021”.

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy uczniów pod kierunkiem nauczycieli, w szczególności Pani Pedagog, Agnieszki Wróblewskiej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zdobył Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu, który jest prestiżowym konkursem, mającym na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Z kolei Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zdobyło tytuł Złotej Szkoły, zajmując 78. miejsce w Rankingu Techników 2021 Perspektywy 2021, zaś 2. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu wojewódzkim techników 2021. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1743 techników z całej Polski. Kliknij tutaj

Sukces, na który składają się sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego, zawdzięczamy kompetentnej i zaangażowanej w nauczanie kadrze pedagogicznej, zaangażowaniu uczniów i ich rodziców oraz współpracy z organem prowadzącym, jakim jest Powiat Bartoszycki.

Serdecznie dziękujemy ubiegłorocznym Maturzystom, wszystkim Finalistom i Laureatom Olimpiad Przedmiotowych, wszystkim Uczniom za wyniki w nauce, wyniki maturalne, sukcesy oraz zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Nauczycielom za trud i współpracę w realizacji zadań. Dziękujemy za pomoc Rodzicom, którzy wspierali uczniów i nas nauczycieli.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2

im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach