↑ Powrót do Nasze osiągnięcia

Sukces naszych uczniów w etapie centralnym olimpiady na Uniwersytecie Warszawskim

Uczniowie naszej szkoły: Adam Michalski kl. III LOC i Piotr Ramotowski kl. I LOA uzyskali tytuł finalisty etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Etap ogólnopolski olimpiady odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 22-23 marca 2019 r. W finale centralnym uczestniczyło pięcioro uczniów naszej szkoły: Weronika Stapel, Adam Michalski, Piotr Ramotowski, Marcin Jabłoński i Patryk Majcher.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, którego autorami byli nauczyciele akademiccy. Obejmował on tematykę dotyczącą: stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności, systemu obronnego RP. Gośćmi finału centralnego byli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej gen. Marek Łapiński, Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka – prof. Piotr Wawrzyk. Po napisaniu testu uczniowie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego i zapoznali się z historią i tradycją oręża polskiego.
Głównym organizatorem olimpiady był Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
Tematyka olimpiady obejmowała treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego.
Uczniów przygotowywał Jarosław Puszko.
Gratulujemy:)