Fundusz Socjalny

 

Informacja

 
Zgodnie z zapisem  15 ust. 1 oraz  17 ust. 1 regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, dnia 10 grudnia 2021 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej (załącznik nr 6) oraz wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla dzieci pracowników do lat 15 (załącznik nr 6). Wnioski należy składać w kadrach (114 B). Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie planujemy spotkania wigilijnego dla pracowników i emerytów.

 

 

1. Regulamin ZFŚS obowiązujący od 02.02.2021 r.

 

2. Ważne terminy obowiązujące od 02.02.2021 r.

 

 

3. Załączniki