Fundusz Socjalny

Informacja

Informujemy, że do dnia 20 czerwca 2022 r. można ubiegać się o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w ramach ZFŚS (zał. nr 6 do regulaminu ZFŚS).


Informacja

Informujemy, że 24 czerwca 2022 r. od godz. 16:00 odbędzie się impreza z okazji zakończenia roku szkolnego.
Zapisy do dnia 17 maja w pokoju nauczycielskim w budynku A.


 

Informacja

 Informujemy, że zgodnie z zapisem  19 ust. 1 i 9 regulaminu ZFŚS do dnia 20 marca 2022 r. należy złożyć oświadczenie o uzyskanych dochodach w roku 2021 (zał. nr 4 do regulaminu ZFŚS). Można również składać  składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS (zał. nr 6 do regulaminu ZFŚS).


 

1. Regulamin ZFŚS obowiązujący od lutego 2022 r.

 

2. Ważne terminy 

 

3. Załączniki: