Fundusz Socjalny

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu ZFŚS, 10 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu.

Wzory wniosków znajdują się w ZAŁĄCZNIKACH DO POBRANIA.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły poprzez sekretariat lub skrzynkę nadawczą, znajdującą się przed wejściem do budynku szkoły.


 

Informujemy, że REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  znajduje się w sekretariacie.