↑ Powrót do Egzamin maturalny

Aktualności OKE w Łomży

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach informuje, że na stronie internetowej OKE Łomża są umieszczone informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2022 r.:

 – komunikat dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów w 2022 r.,
 – komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach egzaminu maturalnego,
 – komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
 – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. wraz z załącznikami.
Jednocześnie informujemy, że poprawioną Deklarację 1 A. Dodano w niej informację o deklaracji wstępnej.