↑ Powrót do Egzamin maturalny

Aktualności OKE w Łomży

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły 05 lipca 2022 roku od godziny 11:00. Proszę posiadać dowód tożsamości.