Dyrekcja

DYREKTOR ZESPOŁU:

mgr Urszula Petrykowska

 

 

WICEDYREKTORZY:

mgr Jolanta Szczerbińska

mgr inż. Jędrzej Mrozek