↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Warsztaty dla młodzieży

Nasza szkoła zgłosiła się do projektu ,,Otwarta firma”. Projekt ten wpisuje się w jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, ponieważ stwarza on dla szkół możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.
Uczestnicząc w projekcie ,,Otwarta firma”, szkoła bierze udział w X Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości ( 13-19 listopada 2017 r.), największym na świecie wydarzeniu promującym przedsiębiorców wśród młodzieży.
W ramach tego wydarzenia odbędą się warsztaty dla uczniów klas III LO:
III LO A – 16.11.2017 r. ( 6 lekcja)
III LO B – 20.11.2017 r. ( 1 lekcja)
III LO C – 20.11.2017 r. ( 2 lekcja)
Warsztaty poprowadzi doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach pani Renata Kołaszewska.
 Temat zajęć: Przyczyny i skutki bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz wymagania lokalnych pracodawców wobec kandydatów do pracy.
Zajęcia odbędą się w auli A

Grażyna Kęsicka