↑ Powrót do Doradca Zawodowy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Klasy I LOB (4.06.2018 r.) i  I LOA (7.06.2018 r.) uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach: panią Sylwię Matyjasek i panią Renatę Kołaszewską.
Temat zajęć: ,,Trendy na rynku pracy a zapotrzebowanie na kompetencje – powiat bartoszycki”. Szczegółowe zagadnienia przedstawione przez prowadzące zajęcia:
  • analiza lokalnego rynku pracy, dane statystyczne dotyczące rynku pracy,
  • oferty pracy a oczekiwania pracodawców,
  • kompetencje i kwalifikacje,
  • metody poszukiwania pracy.

Grażyna Kęsicka