↑ Powrót do Doradca Zawodowy

„3 kroki do kariery, czyli jak wybrać zawód”

Dnia 14 listopada 2018 r. młodzież klas I technikum mogła uczestniczyć w warsztatach w ramach doradztwa zawodowego nt. „3 kroki do kariery, czyli jak wybrać zwód”. Zostały one przeprowadzone przez Panią Izabelę Kurowicką i Panią Joannę Ferdycz z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach. Były to już drugie z cyklu warsztatów prowadzonych przez ww. uczelnię. Podczas warsztatów Panie skupiły się na zainteresowaniach zawodowych oraz dały uczniom test, który pozwolił im na ocenę swoich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań.

Przy okazji, Panie przedstawiły ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz przybliżyły charakterystykę kierunków, jakie są dostępne na Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach.

Agata Smereczańska