Wrz 20 2018

NASZA SZKOŁA W PROGRAMIE „JAKA TO MELODIA”

17 września 2018 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w nagraniach do programu „Jaka to melodia”, które odbywały się w  siedzibie TVP na ul. Woronicza 17.
W wyśmienitych humorach stawiliśmy się na zbiórkę o 4.00 rano. Uśmiech nie znikał nam z twarzy – mimo zmęczenia. Punktualnie dotarliśmy do Warszawy, następnie szybko się przebraliśmy i udaliśmy się do studia telewizyjnego.
Odcinek rozpoczął się od spektakularnego wyjścia Norbiego „z klatki” 😊, który od razu zaraził nas swoją energią! Piękne piosenki porywały nas do tańca, a animatorka publiczności rozgrzewała nas podczas nagrania. Dawała znać, kiedy klaskać, kiedy krzyczeć, a kiedy tańczyć. Ależ nas bolały ręce od klaskania!
 Norbi podczas przerw między nagraniami bardzo chętnie rozmawiał z nami, rozśmieszał nas. Zrobił na nas ogromne wrażenie swoją otwartością,  oryginalnymi outfitami oraz zaraźliwym humorem.
Mimo że w studiu spędziliśmy wiele godzin, to do domu wracaliśmy w wyśmienitych humorach.
Weronika S., Weronika G., Ola Ż.

Wrz 17 2018

Obozy integracyjne klas I LO i technikum

Młodzież klas pierwszych LO i TS/TH oraz TE wzięła udział w obozach integracyjnych w Krynicy Morskiej. 
Uczniowie klas I LO A i B, korzystając z pięknej pogody, spędzali czas na zajęciach sportowych na plaży. Oprócz tego mieli zajęcia z wychowawcami oraz artystyczne z instruktorem kulturalno-oświatowym. Na koniec obozu młodzież pojechała do Gdyni, aby zwiedzić Muzeum Emigracji w ramach realizacji projektu MEN ,,Niepodległa”. Uczniowie wrócili z obozu w dobrych humorach oraz z pozytywnym nastawieniem do nauki w wybranej szkole.

Kamila Wieszun, Grażyna Kęsicka

Wrz 16 2018

Nasi uczniowie strzelali z kałasznikowów i ćwiczyli OSF

12 września 2018  r. na strzelnicy otwartej w Lidzbarku Warmińskim uczniowie naszej szkoły doskonalili swoje umiejętności strzeleckie strzelając z kałasznikowów. Zajęcia ze strzelectwa przeprowadził p. Dariusz Wojczulanis. Strzelanie było treningiem przed Ogólnopolskimi Mistrzostwami Sportowo-Obronnymi Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, które odbędą się w Bolesławcu.
Uczniowie ZSP nr 2: Weronika Stapel, Weronika Chilmanowicz, Karolina Marzec, Maciej Sośnicki, Jakub Kapanajko, Dawid Sobierajski, Kacper Sobocz  wspólnie  z członkami ZP LOK Lidzbark Warmiński (Radosławem Konieczką, Maciejem Przybyłkiem, Natalią Afeld, Justyną Baran, Pauliną Dudkiewicz, Karoliną Rzygalińska) będą reprezentować nasze województwo w mistrzostwach. 
Strzelanie to jedna z 5 konkurencji  obok pływania, marszobiegu, rzutu granatem i OSF-u. Dzień wcześniej reprezentanci naszego województwa pod opieką  p. Dariusza Wojczulanisa i p. Jarosława Puszko trenowali sprawność fizyczną na Ośrodku Sprawności Fizycznej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Opiekunowie składają serdeczne podziękowania dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej Panu płk.dypl. Jackowi Ostrowskiemu oraz Panu mjr Kazimierzowi Kobusowi za udostępnienie OSF-u.

Wrz 14 2018

Kiermasz podręczników

Informujemy, że kiermasz podręczników został przeniesiony na wtorek 18 września.

Harmonogram:

4 godzina lekcyjna:
Sala 105 A
10.45 – 10.55 I LO A – II LO A
10.55 – 11.05 II LO A – III LO A
11.05 – 11.15 I LO B – II LO B
11.15 – 11.25 II LO B – III LO B

Sala 106 A
10.45 – 10.55 I LO C – II LO C
10.55 – 11.05 II LO C – III LO C
11.05 – 11.15 I TE – II TE
11.15 – 11.25 II TE – III TE

5 godzina lekcyjna:
Sala 106 A
11.50 – 12.00 III TE – IV TE
12.00 – 12.10 I TH/TS – II TH/TOR
12.10 – 12.20 II TH/TOR – IV TH/TOR
12.20 – 12.30 I AB BSIS – II AB BSIS

Wrz 13 2018

Dzień Kombatanta

Dnia 13 września 2018 r. klasa  II LO B uczestniczyła w spotkaniu z kombatantami  i weteranami misji pokojowych poza granicami naszego państwa. Odbyło się ono w Klubie Wojskowym 20 BBZ w Bartoszycach.
Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 2, 4 i 9. 
Po niej, młodzież z naszej szkoły  z zainteresowaniem wysłuchała dwóch prelekcji : „Marszałek Józef Piłsudski jeden z twórców niepodległej” oraz „Generał Józef  Haller (1873-1960). 

Wrz 09 2018

Współpraca ze szkołą na Białorusi

W sierpniu delegacja naszej szkoły odbyła spotkanie inicjacyjne z przedstawicielami Gimnazjum nr 4 w Brześciu na Białorusi. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy i zaplanowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży z obu krajów. –Wizyta zakończyła się sukcesem – ocenił koordynator wymiany polsko-białoruskiej,p.Tomasz Tatol.- Nauczyciele z gimnazjum są pełni entuzjazmu, a uczniowie bardzo zainteresowani i zaangażowani.
Polska delegacja miała okazję poznać system oświaty na Białorusi, zwiedzić szkołę, wymienić swoje doświadczenia  i poglądy dotyczące dydaktyki oraz wychowania. Była to lekcja nie tylko języka rosyjskiego, ale także historii, geografii i kultury Białorusi, w której występuje wiele akcentów polskich. Wzajemne relacje umocniło spotkanie dyrektorów obu partnerskich szkół – p. Eleny Szkuleny oraz p. Zbigniewa Pietrzaka – z przedstawicielami władz obwodu brzeskiego, którzy wykazali otwartość i chęć współpracy.
Miłą niespodzianką był występ uczniów, którzy w tym gimnazjum mają zapewnione kształcenie muzyczne. Na żywo usłyszymy ich podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Bartoszycach. Wizyta partnerów z Białorusi będzie początkiem realizacji wspólnych planów wymiany międzynarodowej.

Wrz 06 2018

Zdobyliśmy certyfikat ,,Młodzi Cyfrowi-Cyfrowi Rodzice!”

Szkoła przystąpiła do projektu naukowo-badawczego ” Młodzicyfrowi.pl. Projekt realizowany był przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
Badania były podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do  działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.
W badaniach udział wzięli uczniowie klasy I LOABC,  II TE, III THOR i II WZAB

Agnieszka Wróblewska

 

Wrz 03 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole rozpoczęła się o godzinie 8.30.Tradycyjnie społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy.
Dyrektor Zespołu p. Zbigniew Pietrzak przywitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości: Starostę Powiatu Bartoszyckiego p. Wojciecha Prokockiego. Pan Starosta wręczył p. Kamili Wieszun akt awansu na stopnień nauczyciela mianowanego i życzył wszystkim uczniom i nauczycielom  sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Akt awansu na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymał ks.Paweł Szumowski. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie.
Witamy ich w naszych szeregach i wszystkim uczniom życzymy efektywnej nauki i samych sukcesów.

Wrz 02 2018

Wyjazdowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w Galinach

31 sierpnia w sali konferencyjnej Folwarku Galiny odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania Dyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Pietrzak zaprezentował Radzie nauczycieli rozpoczynających pracę w bieżącym roku szkolnym, zapoznał z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalonymi przez MEN, a także ze zmianami prawa oświatowego, które zaczynają obowiązywać w nowym roku szkolnym. Pan wicedyrektor Jędrzej Mrozek przedstawił regulamin oceny pracy nauczyciela, a także tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Porządek obrad obejmował 21 punktów.

Lip 12 2018

Uwaga pierwszoklasiści

PODRĘCZNIKI

Prosimy nie kupować podręczników. Wykaz podręczników zostanie podany podczas pierwszego spotkania z wychowawcami klas.

SPOTKANIA

Nastąpiła zmiana godziny spotkania z wychowawcami. Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w auli budynku A.

Spotkanie ogólne rodziców z Dyrekcją Szkoły odbędzie 30 sierpnia 2018 roku w auli budynku A:

klasy pierwsze liceum – godz. 16.00;

klasy pierwsze technikum i branżowej szkoły I stopnia – godz. 16.45;

OBOZY INTEGRACYJNE

Obozy integracyjne w klasach pierwszych liceum i technikum w ZSP nr 2 w Bartoszycach są obowiązkowe (Rozdział 3. Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół; § 4, ust. 1, pkt.1c) i odbywają się w formie wyjazdowej w Krynicy Morskiej.

Terminy wyjazdów:

Klasa I LO A i I LO B – 3 – 5 września 2018 r.,

Klasa I LO C i i I THTS – 5 – 7 września 2018 r.,

Klasa I TE – 10 – 12 września 2018 r.

Koszt obozu – 250 zł. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły i można uiszczać je w ratach .

I rata – 150 zł – do końca lipca 2018 r.,

II rata – 100 zł – do końca sierpnia 2018 r.

 

IDENTYFIKATORY

Ucznia ZSP nr 2 obowiązuje identyfikator. Jego koszt wynosi 20 zł.

Starsze posty «

» Nowsze posty