Cze 15 2018

TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE

Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji ogólnoszkolnego projektu pn. „Twoja krew-moje Zycie” w ramach akcji edukacyjnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
W celu promowania honorowego krwiodawstwa Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Panem Miłoszem Dąbrowskim, który przeprowadził prelekcję dla klas II LOA i II LOC.
Młodzież była bardzo zainteresowana informacjami przedstawionymi w prelekcji i aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat krwiodawstwa.

Natalia Osypowycz

Cze 14 2018

Strzeleckie mistrzostwa

12 czerwca 2018 r. odbyły się II Mistrzostwach ZSP nr 2 w Bartoszycach w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Szkole Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’.
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 50 osób. Rywalizowano w trzech grupach: dziewczęta, chłopcy, nauczyciele i pracownicy Zespołu, w konkurencji karabinek pneumatyczny postawa stojąca. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych.
Najwyższy wynik w mistrzostwach-86 pkt. uzyskała Weronika Stapel, która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. Wśród chłopców najcelniej strzelał Patryk Leonowicz (83 pkt.), a w grupie nauczycieli i pracowników Zespołu p. Natalia Osypowycz (77 pkt.)

Czytaj wpis

Cze 11 2018

Udział młodzieży w Kongresie Przyszłości

7 czerwca uczniowie naszej szkoły już po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w Kongresie Przyszłości w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Głównym celem wydarzenia było przygotowanie młodych osób do stanowczego wkroczenia w przyszłość-głównie w sferze biznesowej oraz udzielenie cennych rad osobom, które już w tej sferze się poruszają.
Na pytanie „jak odnieść sukces?” odpowiedzi udzielały znane osobistości, a wśród nich osoby związane z telewizją, m.in. Katarzyna Bosacka, Dorota Wellman, Piotr Gąsowski; youtuberzy-Astrofaza, Dawid Frank; biznesmeni -m.in. Jan Grzesiak, Grzegorz Kokoszkiewicz czy Jacek Tokarski oraz wiele innych osób sukcesu.
Te spotkania  z pewnością poszerzyły nasze horyzonty ,pokazały, że dziś potrzeba młodym ludziom kreatywności i odwagi, bo stoimy u wrót naszej przyszłości zawodowej –ocenia uczestniczka konferencji, Klaudia Ścięgaj.
Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Bartoszyckiego,p. Wojciechowi Prokockiemu za wsparcie finansowe, a tym samym umożliwienie nam udziału w Kongresie Przyszłości. 

Cze 10 2018

Sukces naszej szkoły w ogólnopolskim rankingu ,,Rzeczpospolitej”

Nasza szkoła znalazła się na 18 miejscu (na 140 szkół) w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości „Rzeczpospolitej”! Jest to ogromny sukces 🙂
Ranking został stworzony przez: Rzeczpospolitą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Edukacji NarodowejGoogle i Allegro. Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem autoprezentacji, czy pracy w zespole w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.
Pełny ranking znajdziecie na www.ranking.zwolnienizteorii.pl

Cze 10 2018

Sukces w konkursie ,, Szkoła przyjazna ekonomii społecznej”

Cze 07 2018

Gimnazjaliści strzelali w zawodach o Puchar Dyrektora

5 czerwca 2018 r. Szkolne Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’  zorganizowało II Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2 im E. Orzeszkowej w strzelaniu z broni pneumatycznej (kal. 4,5 mm).
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 39 uczniów reprezentujących sześć szkół  z powiatu bartoszyckiego (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach; opiekun: Tomasz Płonowski, Gimnazjum w Kinkajmach; opiekun Barbara Choruży -Połeć, Szkołę Podstawową  nr 1 w Bartoszycach; opiekun Marek Wiszniewski, Szkołę Podstawową nr 4 w Bartoszycach; opiekun: Sebastian Krawczyk, Szkołę Podstawową nr 7 w Bartoszycach; opiekun: Marek Zabrzyjewski, Szkołę Podstawową nr 8  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach; opiekun: Kamil Figat ).
Każda szkoła mogła wystawić 2 trzyosobowe drużyny. W zawodach startowali gimnazjaliści oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych. Strzelano z karabinków pneumatycznych w postawie stojącej. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Oceniano klasyfikację zespołową oraz indywidualną.
Najwyższy wynik w zawodach uzyskała Julia Kaczmarczyk z  Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach (84 pkt.), która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. W grupie chłopców najcelniej strzelał Drozdowski Paweł ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach (81 pkt.).
Czytaj wpis

Cze 07 2018

Spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Bartoszycach

7 czerwca uczniowie klas: II LOA, II LOB i II LOC uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Bartoszycach p. Arkadiuszem Rokickim. Spotkanie dotyczyło regulacji prawnych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów.
Serdecznie dziękujemy Panu sędziemu za przekazanie cennych informacji.

 

 

Olga Chilmanowicz

Cze 07 2018

Doradztwo edukacyjno–zawodowe

Klasy I LOB (4.06.2018 r.) i  I LOA (7.06.2018 r.) uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach: panią Sylwię Matyjasek i panią Renatę Kołaszewską.
Temat zajęć: ,,Trendy na rynku pracy a zapotrzebowanie na kompetencje – powiat bartoszycki”. Szczegółowe zagadnienia przedstawione przez prowadzące zajęcia:
  • analiza lokalnego rynku pracy, dane statystyczne dotyczące rynku pracy,
  • oferty pracy a oczekiwania pracodawców,
  • kompetencje i kwalifikacje,
  • metody poszukiwania pracy.

Grażyna Kęsicka

Cze 05 2018

Warsztaty terenowe ,,Szkiełko i oko” w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Warsztaty terenowe odbyły się w Nowym Moście w terminie od 21.05-25.05.2018 r. Uczestnikami tegorocznych warsztatów było 88 uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego ZSP 2, realizujący biologię, chemię, fizykę lub geografię w zakresie rozszerzonym.
Głównymi założeniami projektu było nabywanie nowych umiejętności, wykorzystanie wiedzy w praktyce, pogłębianie znajomości metodyki badań geograficznych, chemicznych i biologicznych, fizycznych, obserwacje bezpośrednie, projektowanie eksperymentów oraz kształtowanie postaw proekologicznych, aktywny wypoczynek, integracja młodzieży, poznanie Małej Ojczyzny.
Uczniowie brali udział w wielu różnorodnych terenowych warsztatach przedmiotowych, np. oznaczanie organizmów za pomocą klucza, orientowanie mapy w terenie, badanie jakościowe wody rzeki Krutyni, badanie właściwości gleb, pomiar wysokości względnej, wyznaczanie azymutu, badanie różnorodności biologicznej, pomiar przepływu Krutyni  i innych. W tym celu uczniowie wykorzystywali różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, np. busole, niwelatory, atlasy przyrodnicze, mapę topograficzną, odczynniki z walizki ekologa, czy zestawy do badania gleb. Podsumowaniem bezpośrednim badań, obserwacji i pomiarów w terenie były zajęcia kameralne – uzupełnianie kart pracy.

Czytaj wpis

Cze 05 2018

O Unii Europejskiej po angielsku

19 maja 2018 roku na Ukrainie w Łucku odbył się Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej pt.”Olimpiada Europejska 2018″. Konkurs odbył się w Łucku na Ukrainie w ramach obchodów Dnia Europy, a wzięli w nim udział uczniowie z Ukrainy, Białorusi i Polski, w tym reprezentantki naszej szkoły: Sylwia Lasota i Sylwia Chowańska.
Po uroczystym powitaniu przez mera Miasta i Konsula RP uczestnicy przystąpili do rozwiązania zadań konkursowych.
Konkurs zawierał zbiór pytań ogólnych na temat Unii Europejskiej oraz ochrony środowiska w języku angielskim-opowiadają uczennice.
Mogłyśmy w ten sposób sprawdzić swoje kompetencje językowe i wiedzę. Zwiedziłyśmy także średniowieczny Zamek Lubarta, który jest słynną atrakcją turystyczną. Wieczorem zostało zorganizowane wyjście na kręgielnię, gdzie wszyscy uczestnicy konkursu z różnych krajów mieli okazję się zintegrować. To był udany wyjazd i na pewno zapamiętamy go na długo-podsumowują dziewczyny.

Starsze posty «

» Nowsze posty