Kwi 27 2020

Informacja o Konkursie „#maseczkaantywirus„

Najwięcej polubień z dotychczas przysłanych na konkurs maseczek zebrały:

  • pani Katarzyna Zajchowska- mama dwojga uczniów „Odzieżówki”.
     Maseczki wykonane dla dzieci – 20 polubień,
  • Karolina Zajchowska uczennica klasy II LOA – 49 polubień

Konkurs nadal trwa. Przyślij swoją maseczkę i wygraj konkurs!

Regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły.

Kwi 27 2020

Informacja

W okresie zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo istnieje możliwość dostarczenia wszelkich dokumentów za pośrednictwem skrzynki podawczej wywieszonej przy wejściu głównym w budynku A.

Kwi 27 2020

STOP HEJT- FILM

 

Pobierz

Kwi 22 2020

Mamy 3 finalistów Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Uczniowie naszej szkoły: Julia Kapuścińska kl. I LOAg., Dawid  Bielicki kl. I LOBg., Ihor Maruszeczko- Karpiński kl. I LOAg. uzyskali tytuł finalisty IV Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Wymienieni uczniowie zostali laureatami etapu wojewódzkiego olimpiady i zakwalifikowali się do szczebla centralnego, który miał się odbyć w dniach od 20-21 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa w Polsce Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności z Uniwersytetu Warszawskiego zdecydował się przyznać wszystkim uczniom zakwalifikowanych do szczebla centralnego tytuł finalisty olimpiady. 

http://www.owobio.edu.pl/

Gratulujemy:)

Kwi 22 2020

Odkrywamy talenty

Niezbyt często chwyta za serce coś tak mocno jak pełna wrażliwości poezja. Oto kolejna odsłona w wykonaniu D.B.
 
Odczucia
 
Zakrywasz smutek śmiechem.
 
Niechęć do ludzi, miłością do nich.
 
Łzy, szczęściem.
 
Pesymizm, optymizmem.

Czytaj wpis

Kwi 22 2020

Odkrywamy talenty

Przyglądaliście się z tak bliska przyrodzie? Tym razem owo spojrzenie okiem pierwszego z anonimowych fotografów 

Kwi 22 2020

Odkrywamy talenty

Emocje. Tak jednym słowem można określić to, co towarzyszy pisaniu poezji. Tym razem autorstwa D.B.

Czas

Przepływa mi przez palce, a ja próbuje go złapać,
Lecz wszystko na nic, płynie jak zwykle za szybko.

Jakby robiąc mi na złość, gdy go najbardziej potrzebuję – on ucieka.

A gdy chcę żeby był szybszy – on zwalnia.

Więc jest on moim wrogiem, czy sprzymierzeńcem?

Tego nie wiem i zapewne się już nie dowiem.

******

Czytaj wpis

Kwi 16 2020

Regulamin Konkursu „#maseczkaantywirus „

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „#maseczkaantywirus (zwany dalej „konkursem”).

2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach reprezentowany przez pedagoga szkolnego – Agnieszkę Wróblewską i  nauczyciela języka polskiego  Agnieszkę Dobrowolską – Śliwińską.

3. Konkurs trwa od 16 kwietnia 2020 r. do 16 maja 2020 r. do godz. 24:00. 

II. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest rozwój  umiejętności i uzdolnień, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej ZSP nr 2.

 III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele ZSP nr 2 (bez ograniczeń wiekowych :-).

2.Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są przeznaczone do publikacji w Internecie,
  • zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 różne prace.

4. Praca konkursowa musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i wszelkich innych negatywnych skojarzeń.

4. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: 

  •  projektu na maseczkę; projekt maseczki może być wykonany dowolną techniką (ołówek, farby, grafika komputerowa itp.)
  • własnoręcznie uszytej  maseczki.

6. Zdjęcia wykonanych maseczek lub wykonanego projektu maseczki będą  umieszczane na stronie Facebooku  szkoły      https://liblink.pl/es8rB4PAb8 .

IV.  ZGŁOSZENIA:

1. Podpisane zdjęcia ( imię nazwisko, klasa) należy wysyłać na adres mail pedagoga szkolnego Agnieszki Wróblewskiej- agnieszkavv@wp.pl .

2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

V. OCENA PRAC:

1.Zdjęcia wykonanych maseczek będą umieszczane na stronie Facebooku szkoły. Raz w tygodniu maseczki, które otrzymają najwięcej polubień będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY:

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody w każdej kategorii:

  • 3 nagrody za projekt maseczki,
  • trzy nagrody za własnoręcznie wykonaną maseczkę.

VII. DANE OSOBOWE:

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów organizatora.

2.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

3.Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora: Dziennik Librus – ogłoszenia i na stronie internetowej szkoły- zakładka pedagog.

Kwi 16 2020

Odkrywamy talenty

Dziś tylko jedno zdjęcie… ale za to jakie…  Dzieło pierwszego anonimowego fotografa. A może… kobiety fotografa…?

 

Kwi 16 2020

Odkrywamy talenty

Przystań na chwilę… spójrz jak pięknie przyroda budzi się do życia…
Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami kolejnej anonimowej wrażliwej duszy 🙂

Kwi 16 2020

Odkrywamy talenty

Przyznacie, że również Magdalena Błażewicz ma romantyczne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość …

Kwi 15 2020

Odkrywamy talenty

Następna porcja chwil uchwyconych w obiektywie anonimowego fotografa 🙂

Kwi 14 2020

Odkrywamy talenty

Ciąg dalszy zdjęć tajemniczego fotografa 🙂

Starsze posty «

» Nowsze posty