Wrz 02 2018

Wyjazdowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w Galinach

31 sierpnia w sali konferencyjnej Folwarku Galiny odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania Dyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Pietrzak zaprezentował Radzie nauczycieli rozpoczynających pracę w bieżącym roku szkolnym, zapoznał z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalonymi przez MEN, a także ze zmianami prawa oświatowego, które zaczynają obowiązywać w nowym roku szkolnym. Pan wicedyrektor Jędrzej Mrozek przedstawił regulamin oceny pracy nauczyciela, a także tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Porządek obrad obejmował 21 punktów.

Lip 12 2018

Uwaga pierwszoklasiści

PODRĘCZNIKI

Prosimy nie kupować podręczników. Wykaz podręczników zostanie podany podczas pierwszego spotkania z wychowawcami klas.

SPOTKANIA

Nastąpiła zmiana godziny spotkania z wychowawcami. Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w auli budynku A.

Spotkanie ogólne rodziców z Dyrekcją Szkoły odbędzie 30 sierpnia 2018 roku w auli budynku A:

klasy pierwsze liceum – godz. 16.00;

klasy pierwsze technikum i branżowej szkoły I stopnia – godz. 16.45;

OBOZY INTEGRACYJNE

Obozy integracyjne w klasach pierwszych liceum i technikum w ZSP nr 2 w Bartoszycach są obowiązkowe (Rozdział 3. Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół; § 4, ust. 1, pkt.1c) i odbywają się w formie wyjazdowej w Krynicy Morskiej.

Terminy wyjazdów:

Klasa I LO A i I LO B – 3 – 5 września 2018 r.,

Klasa I LO C i i I THTS – 5 – 7 września 2018 r.,

Klasa I TE – 10 – 12 września 2018 r.

Koszt obozu – 250 zł. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły i można uiszczać je w ratach .

I rata – 150 zł – do końca lipca 2018 r.,

II rata – 100 zł – do końca sierpnia 2018 r.

 

IDENTYFIKATORY

Ucznia ZSP nr 2 obowiązuje identyfikator. Jego koszt wynosi 20 zł.

Lip 01 2018

Nasza szkoła wyróżnia się w województwie i w Polsce

Kończący się rok szkolny obfitował w sukcesy. Certyfikat Szkoły Kompetencji Przyszłości na ręce dyrektora p. Zbigniewa Pietrzaka, złożył minister nauki i szkolnictwa wyższego, p. Jarosław Gowin. Zyskaliśmy też miano „Szkoły przyjaznej ekonomii społecznej”,wyróżnionej na szczeblu wojewódzkim.
18 miejsce (na 140 szkół) w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości zajęło technikum „Elizki”, zaś liceum uplasowało się na 117. miejscu. Wszystko za sprawą bardzo zaangażowanej grupy młodzieży, która przez ostatnie dwa realizowała założenia Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Drogę do sukcesu wskazali zwycięzcy zeszłorocznej edycji Olimpiady, którzy zdobyli nagrodę „Złotego Wilka”za projekt ‚”Skreśl bierność” (najlepszy projekt społeczny w Polsce). Tegoroczni laureaci: Klaudia Ścięgaj, Natalia Rodak, Justyna Zych, Maciej Wojtkiewicz, Mateusz Snopkowski, Patryk Chrom i Daniel Sulbiński zdobyli nagrodę „Srebrnego Wilka” za najlepszy projekt w województwie warmińsko-mazurskim.
Wielki Finał odbył się w Warszawie, gromadząc społeczność szkolną z całej Polski oraz przedstawicieli władzy państwowej i mediów.Podczas uroczystej gali nasz szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły Kompetencji Przyszłości”, który wręczył dyrektorowi Zespołu, p.Zbigniewowi Pietrzakowi, minister nauki i szkolnictwa wyższego,p.Jarosław Gowin.
„Szkoła przyjazna ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” -to kolejny nasz tytuł.. Na tę nagrodę zapracowała cała społeczność szkolna, realizując cele ekonomii społecznej, które zostały docenione przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Gustawa Brzezina.
Skąd te sukcesy? Z założeń nowoczesnej szkoły, która wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, chcących realizować swoje zinteresowania, nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej.Dziś liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne, na które stawiają nasi nauczyciele, torując młodzieży drogę do przyszłości, pozwalając realizować cele, które są podstawą funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Cze 24 2018

KONIEC ROKU SZKOLNEGO, CZYLI ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było szczególnie uroczyste. Złożyło się na to kilka czynników. Najważniejszym było przyznanie wielu nagród wyróżniającym się uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w nauce, w konkursach różnego szczebla; zawodach i olimpiadach oraz ich rodzicom. Gratulacje wyróżnionym składał starosta bartoszycki, p. Wojciech Prokocki. Poza nim gościliśmy także: przewodniczącego Rady Powiatu, p. Władysława Bogdanowicza, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, p. Andrzeja Harhaja, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, p. Bartłomieja Chilmanowicza oraz przewodniczącą Rady Rodziców, p. Katarzynę Sienkiewicz. Obecnym gościom podziękowanie za owocną współpracę złożył dyrektor szkoły, p. Zbigniew Pietrzak. Uroczystym momentem było pożegnanie nauczycieli, którzy po wielu latach trudnej pracy, zdecydowali o odejściu. Ze smutkiem, ale i serdecznymi życzeniami żegnaliśmy p. Danutę Zarzecką, p. Bożenę Swachę, p. Marię Boiwko, p. Urszulę Beńko, p. Jana Beńko oraz księdza Józefa Fiszera. Życzymy realizacji planów i spełnienia marzeń. A jedno na pewno już się spełniło: nadeszły upragnione wakacje. Dlatego całej społeczności szkolnej również życzymy: zasłużonego – miłego i bezpiecznego wypoczynku.

Cze 23 2018

Takiej wymiany w ZSP nr 2 jeszcze nie było

W dniach od 2 do 8 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach gościli u siebie rówieśników z partnerskiej szkoły ASS Nienburg. Wymiana w ZSP nr 2 od lat wpisuje się w kalendarz roku szkolnego. Tym razem do Polski przyjechało 14 uczniów wraz z dwoma opiekunami.
Specyfiką polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w naszej szkole jest fakt goszczenia w swoim domu niemieckiego partnera. Zanim jednak nasi niemieccy koledzy udadzą się do polskich domów, spotykają się wszyscy w Gdańsku i tam spędzają weekend integracyjny w jednym z ośrodków turystycznych. Podczas pobytu w Trójmieście zwiedzają Stare Miasto, Europejskie Centrum Solidarności oraz Sopot.
Następnie przychodzi czas na wymiar edukacyjny wymiany. Przez kolejne dni goście poznają naszą szkołę poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach sportowych, a przy tym doskonalą umiejętności językowe. Uczestnicy wymiany porozumiewają się głównie w języku angielskim.
Takiej wymiany jeszcze nie było – ocenia Magdalena Mich, uczennica kl. II LOA. – Odnaleźliśmy wspólny język, zintegrowaliśmy się jak nigdy dotąd i żal było się rozstać. Już na początku września znowu się zobaczymy, tym razem z rewizytą w Nienburgu – dodaje.
Wspólne spędzanie czasu pozwala zawrzeć nowe przyjaźnie i przełamać pewne stereotypy, a uczestniczenie w wymianie poznać zachowania i zwyczaje osób z innego kraju – mówi Joanna Waręcka, uczennica klasy I LOA.
Sporo działo się także poza szkołą. Zwiedziliśmy nie tylko Bartoszyce, ale także  polsko-rosyjskie Przejście Graniczne w Bezledach, budynek byłego Aresztu Śledczego w Bartoszycach, popływaliśmy w Aquaparku w Pluskach oraz kajakami w Bartoszycach. Znaleźliśmy także czas na wspólne zakupy.
Wymiana była finansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

Szymon Gałązka

Cze 20 2018

„Maturalnie, że zdasz…”

Znajomość języków obcych, to w dzisiejszej rzeczywistości konieczność, nieoceniona wartość, czynnik niezbędny do kształtowania postawy świadomego obywatela otwartego na świat i ludzi.
Rozwijaniu zainteresowania młodzieży językami obcymi w naszej szkole służy organizowany już po raz jedenasty Ogólnoszkolny Konkurs Języków Obcych pod hasłem: „Maturalnie, że zdasz…”.
Konkurs wpisał się na stałe do kalendarza cyklicznych imprez ZSP nr 2 i niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Składa się on z dwóch etapów, a jego uczestnicy muszą wykazać się wysokim stopniem opanowania sprawności językowych, takich jak: rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Uczniowie biorący udział w konkursie doskonale poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami, a zwycięzcami konkursu w zakresie poszczególnych języków obcych zostali:
Język angielski:
I miejsce – Chowańska Sylwia  – klasa II LOA
II miejsce – Anulewicz Bartosz – klasa  II LOB
III miejsce – Kutkowski Cezary – klasa  II LOB

Język niemiecki:
I miejsce – Palijewska Monika – klasa  III TE
II miejsce – Zakaszewska Karolina – klasa  I LOA
III miejsce – Janik Małgorzata – klasa I LOA

Język rosyjski:
I miejsce – Gryta Aleksandra – klasa  I TS
II miejsce – Ritkowska Sylwia – klasa  III TE
III miejsce – Bylina Ewa – klasa  I TE

Gratulujemy i zapraszamy za rok!
Nauczyciele języków obcych

Cze 20 2018

NIE KARMIĆ TROLLA – #STOP_HEJTOM

Ruszyła wielka akcja antyhejtowa! Samorząd Uczniowski naszej szkoły i członkowie Szkolnego Wolontariatu przystąpili do walki z hejterami. Akcję tę poparli uczniowie wszystkich klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. W ramach tego działania uczniowie przygotowali plakaty o treści antyhejtowej, które zostały sfotografowane i umieszczone na profilu facebookowym szkoły. Zwyciężyły plakaty, które otrzymały najwięcej polubień. Drugim etapem tej akcji był udział klas w przygotowanej i prowadzonej przez ucznia klasy I LOC  Michała Grabusia  grze terenowej. Jury w składzie: p. Agnieszka Dobrowolska- Śliwińska, p.Agnieszka  Wróblewska, p. Natalia Osypowicz i Michał Grabuś podsumowali osiągnięcia klas i podczas Pikniku Zdrowotnego 15.06.2018 r. ogłoszone zostały wyniki tego konkursu.
Oto zwycięzcy:
I miejsce – klasa I ABSIS
II miejsce – I LO A i II WZ AB
III miejsce – I LO C
Klasy mogły skorzystać z udostępnionych scenariuszy zajęć na temat hejtingu.
Akcja ta trzymała poparcie całej społeczności szkolnej!

Cze 18 2018

Letnia Szkoła Językowa w Łucku na Ukrainie

Nauka języka obcego poprzez zabawę i obcowanie z rodzimymi użytkownikami języka była celem nadrzędnym Letniej Szkoły Językowej, która odbyła się w dniach 6-13 czerwca 2018 roku w Łucku na Ukrainie. 
Grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami przebywała w ostatnich dniach w Łucku na Ukrainie, biorąc udział w zajęciach Letniej Szkoły Językowej zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku, z którym ZSP nr 2 współpracuje od wielu lat.
Było to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Polski, podczas którego uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie sposobów odnalezienia się we współczesnym świecie.
 Uczestnicy Letniej Szkoły Językowej brali udział w zajęciach języka angielskiego, niemieckiego, białoruskiego, polskiego oraz chińskiego. W atrakcyjnej formie, poprzez zabawę, sport, aktywne metody nauczania przyswajali sobie tajniki i specyfikę nauczanych języków obcych.

Czytaj wpis

Cze 15 2018

TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE

Nasza szkoła przyłączyła się do realizacji ogólnoszkolnego projektu pn. „Twoja krew-moje Zycie” w ramach akcji edukacyjnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
W celu promowania honorowego krwiodawstwa Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Panem Miłoszem Dąbrowskim, który przeprowadził prelekcję dla klas II LOA i II LOC.
Młodzież była bardzo zainteresowana informacjami przedstawionymi w prelekcji i aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat krwiodawstwa.

Natalia Osypowycz

Cze 14 2018

Strzeleckie mistrzostwa

12 czerwca 2018 r. odbyły się II Mistrzostwach ZSP nr 2 w Bartoszycach w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w postawie stojącej. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Szkole Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’.
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 50 osób. Rywalizowano w trzech grupach: dziewczęta, chłopcy, nauczyciele i pracownicy Zespołu, w konkurencji karabinek pneumatyczny postawa stojąca. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych.
Najwyższy wynik w mistrzostwach-86 pkt. uzyskała Weronika Stapel, która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. Wśród chłopców najcelniej strzelał Patryk Leonowicz (83 pkt.), a w grupie nauczycieli i pracowników Zespołu p. Natalia Osypowycz (77 pkt.)

Czytaj wpis

Starsze posty «

» Nowsze posty