Pedagog

Agnieszka Wróblewska

– terapeuta

– diagnosta

 GODZINY PRACY 

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 10.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 12.00

Tel. 89 762 12 55

Zajęcia proponowane przez PCRE

Psychologia w mojej szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach jest szkołą patronacką Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Korzystamy z udziału w projekcie Strefa Młodzieży, który jest realizowany przez  Uniwersytet. Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.Studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS przeprowadzają warsztaty z praktycznego zastosowania psychologii w …

Pokaż strony »

ZAJĘCIA KOŁA PSYCHOLOGICZNEGO

Pokaż strony »

Bezpieczne ferie

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyły się spotkania z policjantką z Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach p. Sylwią Michałowską. W trakcie pogadanek omawiane były zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku, mających miejsce podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.Przypomina się o alarmowych numerach telefonów …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

14 stycznia 2019 r. rodzice naszych uczniów spotkali się z psychologiem, terapeutą rodzinnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Agnieszką Jankowską. Rozmawiano na temat komunikacji rodzic-nastolatek. Rodzice dowiedzieli się jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi, z szacunkiem egzekwować przestrzegania norm i zasad rodzinnych. Dowiedzieli się, co wpływa na specyfikę rozumowania nastolatka, jak wpływać na swoje dziecko szanując jego …

Pokaż strony »

Spotkanie z psychologiem

Pokaż strony »

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) – Ludzki Wirus Niedoboru Immunologicznego)  AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome) – Zespół nabytego upośledzenia odporności. W ramach tej  ogólnopolskiej kampanii uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach poświęconych profilaktyce HIV i AIDS. 13 grudnia 2018 roku klasa II TE i II LOB uczestniczyła  w zajęciach przeprowadzonych przez pracownika  SANEPID-u panią …

Pokaż strony »

Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki efektywnej współpracy nauczycieli oraz ogromnemu zaangażowaniu uczniów nasza szkoła otrzymała Certyfikat  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dziękujemy za owocną współpracę  całej  społeczności szkolnej! Koordynator projektu – Agnieszka Wróblewska; Jarosław Puszko, Natalia Osypowych, Agnieszka Dobrowolska- Śliwińska.

Pokaż strony »

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości

W ramach projektu 10 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach odbyły się warsztaty dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości. W warsztatach wzięło udział 30 uczniów. Podczas zajęć omówiono  między innymi problem: hejt- czyli internetowe obrażanie, co zrobić jeśli padłeś ofiarą hejtu, jakie wiadomości możemy otrzymywać w sieci, niebezpieczne treści i udostępnianie swojego …

Pokaż strony »

Podsumowanie projektu

1. XII. 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości.” Na zaproszenie Fundacji Dajna do Mrągowa wyjechali: Aleksandra Ferdycz, Michał Grabuś, Patrycja Kasprowicz, Jakub Kapanajko, Marta Winiarczyk oraz uczniowie: Sylwia Stankowska, Damian Harhaj, Maciej Krasnowski, którzy zostali zaproszeni …

Pokaż strony »

Profilaktyka dla rodziców i nauczycieli

Nowe narkotyki – dopalacze. Na temat szkodliwości  dopalaczy odbyły się spotkania rodziców uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Nauczycielom temat  dopalaczy przedstawiła pani Małgorzata Jadczak – z – ca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Ten sam temat rodzicom uczniów przybliżyła p.Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej …

Pokaż strony »

Wystawa prac uczniowskich

W Bibliotece szkolnej zorganizowana była wystawa prac  przygotowanych na konkurs w ramach projektu „POZNAJ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ. DZIEDZICTWO KULTUROWE – DROGĄ DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ” Prace konkursowe przygotowali uczniowie: klasa IV TOR – Sulbiński Daniel, Przemysław Jurkiewicz, Magdalena Segin, Damian Harhaj, Piotr Bujwid, Konrad Gałązka, Andżelika Pawłowska, Maciej Krasnowski klasa III LOA – Sylwia Stankowska …

Pokaż strony »

Konferencja młodzieży

Pod hasłem „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie” 27.11.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach uczniowie klas pierwszych w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu zaprezentowali nikotynę jako jedną z najsilniejszych substancji psychoaktywnych wraz z jej negatywnym wpływem na zdrowie człowieka. Podczas konferencji klasy zaprezentowały rożne formy przekazu informacji. Były prezentacje, samodzielnie …

Pokaż strony »

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pokaż strony »

Szkoła bez papierosa

W naszej szkole odbędzie się konferencja młodzieży klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego pod hasłem:  „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Konferencję poprowadzą uczniowie klas pierwszych I LOA, I LOB, I LOC. Rozpoczęcie konferencji  wtorek 27.11.2018 r. o godz.8.45 w auli A Program konferencji: 1. Rozpoczęcie Konferencji przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego. 2. Zaprezentowanie  programów profilaktycznych (10-15 min.) przedstawionych przez klasę …

Pokaż strony »

NARKOTYKI BEZ PRZESADY

Pokaż strony »

Zaproszenie rodziców na szkolenie

Pokaż strony »

UWAGA – WYPRAWKA SZKOLNA

20 listopada rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie, którzy złożyli wnioski o wyprawkę szkolną mogą odebrać pomoc finansową w kasie ZAO w Bartoszycach (budynek Urzędu Miasta) w  godzinach od 11.00 do 14.30. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań rekomendowała 6 szkół w naszym województwie do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę NASZEJ SZKOLE! https://www.ko.olsztyn.pl/…/rozstrzygniecie-konkursu-certy…/ Zespół ds projektu „Bezpieczna Szkoła”: Koordynator – Agnieszka Wróblewska; Jarosław Puszko; Natalia …

Pokaż strony »

Poznajemy siebie…

Pod hasłem „Poznajemy siebie i innych” odbyły się zajęcia w klasach prowadzone przez pracownika Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji p. Barbarę Knifkę. Celem zajęć było odkrywanie własnych mocnych  stron, możliwości i talentów. Spotkania odbyły się w ramach godzin z wychowawcą. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka uzależnień

Od trzech lat w szkole realizujemy w sposób cykliczny program profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W zajęciach profilaktycznych uczestniczą uczniowie wszystkich klas drugich. Podczas lekcji pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach p. Justyna Kowalkowska  wyjaśniła co to są nowe substancje psychoaktywne, przedstawiła oddziaływanie tych substancji na organizm człowieka. Uczniowie poznali mechanizm …

Pokaż strony »

Konferencja

19.10.2018 r. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach zorganizowała konferencję poświęconą szkodliwości używania środków odurzających, w tym dopalaczy. Na konferencję zaproszeni zostali uczniowie i specjaliści  z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach. Naszą szkołę reprezentowały dwie klasy I AB BSIs i II TE. Opiekunami klas byli p. Daria Zomkowska i p. Edyta Pawłowicz. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Spotkanie z rodzicami uczniów szkół ponadgimnazjalnych

10 października 2018 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ,,PRESJA W SZKOLE”. Miejsce: Aula Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach ul. Limanowskiego 13 (III piętro), Bartoszyce Organizatorzy: Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach Spotkanie skierowane jest do rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pokaż strony »

Oferta zajęć i warsztatów SWPS w Sopocie dla uczniów ZSP Nr 2 w Bartoszycach

Pokaż strony »

Realizujemy nowy projekt

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie  „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przestępczości” realizowanym przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ma na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez wskazanie zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Na projekt składają się trzy …

Pokaż strony »

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

„Razem dla bezpieczeństwa naszych dzieci” – Jak zapobiegać i skutecznie rozwiązywać problem agresji i przemocy rówieśniczej? Szkody wynikające z używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz możliwość udzielania pomocy. Warsztaty odbędą się 12.10.2018r w BDK w godz. 16.00- 18.00. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Zaproszenie rodziców do współpracy

Pokaż strony »

Nauczyciele na warsztatach

Nie tylko uczniowie uczą się przez cały rok szkolny. W procesie edukacji szkolnej uczestniczą dwie strony. Nauczyciele również. 4.10.2018 r. nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez pedagoga szkolnego p. A Wróblewską. Warsztaty poprowadziła pani Ewa Rodziewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Tematem zajęć było poprawne konstruowanie Indywidualnych Programów …

Pokaż strony »

Konsultacje specjalistyczne

20.09.2018 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Konsultacje odbywać się będą w sali 208 A od godziny 16.00.                                                                                                   Zapraszamy:)

Pokaż strony »

Zdobyliśmy certyfikat ,,Młodzi Cyfrowi-Cyfrowi Rodzice!”

Szkoła przystąpiła do projektu naukowo-badawczego ” Młodzicyfrowi.pl. Projekt realizowany był przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Badania były podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo …

Pokaż strony »

NIE KARMIĆ TROLLA – #STOP_HEJTOM

Ruszyła wielka akcja antyhejtowa! Samorząd Uczniowski naszej szkoły i członkowie Szkolnego Wolontariatu przystąpili do walki z hejterami. Akcję tę poparli uczniowie wszystkich klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. W ramach tego działania uczniowie przygotowali plakaty o treści antyhejtowej, które zostały sfotografowane i umieszczone na profilu facebookowym szkoły. Zwyciężyły plakaty, …

Pokaż strony »

Warsztaty

24 maja 2018 r. odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli .Tematem warsztatów były uzależnienia od telefonu komórkowego, Internetu i gier komputerowych. Zajęcia obejmowały  omówienie schematu, objawów i przyczyn uzależnienia. Zostało również omówione zjawisko hejtingu w Internecie oraz sposoby  radzenia sobie z tym problemem. Warsztaty poprowadził psycholog z Polskiego Centrum Profilaktyki pan …

Pokaż strony »

Konsultacje z psychologiem

24.05.2018 r. zapraszamy rodziców  uczniów do skorzystania  z zorganizowanych w szkole indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą od godz. 16.00 w sali  208 A. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka uzależnień-behawioralne warsztaty

Pokaż strony »

Dbam o mój z@sięg

Nasza szkoła przystąpiła do projektu naukowo- badawczego ” Młodzicyfrowi.pl„. Projekt realizowany jest przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.Badania są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, …

Pokaż strony »

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Kliknij tutaj

Pokaż strony »

Warsztaty dla wychowawców

Wychowawcy klas wzięli udział w warsztatach „Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w działaniach informacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.” Nauczyciele zapoznali się z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 22 stycznia 2018 r., poznali cele, obszary, zasady profilaktyki prowadzonej w szkołach. Opracowali czynniki chroniące uczniów, związane ze środowiskiem naszej szkoły. Warsztaty poprowadziła pedagog szkolny-Agnieszka Wróblewska.

Pokaż strony »

Ujarzmić stres przed maturą

Napięcie, które towarzyszy sytuacjom stresowym, może być dobre – w organizmie wytwarza się wówczas adrenalina pobudzająca do twórczego i sprawniejszego działania. Bywa też napięcie złe, które dezorganizuje aktywność, wywołuje poczucie strachu i bezsilności. Jeśli opanowuje cię zły stres, możesz z nim walczyć dzięki kilku technikom. Oswój wroga! Wyżyj się! Wyśpij się! Myśl pozytywnie! Koncentruj się! …

Pokaż strony »

Wybierz życie. Pierwszy krok

W  naszej szkole realizowany jest program edukacyjny” Wybierz życie. Pierwszy krok.”Program dotyczy problemu zachorowań na raka szyjki macicy. Spotkania edukacyjno-profilaktyczne odbędą się w klasach pierwszych wszystkich typów szkół. Realizatorami programu są pielęgniarka szkolna pani Agata Bichuń i pedagog szkolny pani Agnieszka Wróblewska.

Pokaż strony »

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

12.04.2018 r. odbyło  się spotkanie klas III LOA, III LOB, III LOC z policjantami  Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Adresatami spotkania byli młodzi kierowcy. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym z perspektywy pieszego i kierowcy.     Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie z doradcą zawodowym z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bartoszycach. 22.03.2018 r. o godzinie 16.45 w auli A pani Małgorzata Wendorff- Karólewska podpowie –  ” Jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła”. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

NASZE…BARTOSZYCE

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach obejrzała wystawę fotografii „Moje …Twoje…Nasze …Bartoszyce. Pionierzy miasta w zbiorach CATL” Miejskiej Biblioteki Publicznej. O pierwszych mieszkańcach, którzy przybyli do Bartoszyc po drugiej wojnie światowej, niezwykle ciekawie opowiedziała autorka wystawy pani Katarzyna Janczewska-Pszczoła. Celem wystawy było zainteresowanie mieszkańców Bartoszyc historią ich miasta i rozbudzenie ciekawości młodych ludzi …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

Pokaż strony »

WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM

Uczennice naszej szkoły Patrycja Sipko kl I LOA, Weronika Lisowska kl TE, Julia Jedynak kl I TOR otrzymały wyróżnienie w konkursie „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” Uczennice przygotowały scenariusz i nagrały film o tematyce profilaktycznej. Organizatorem konkursu był Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bartoszycach. Celem konkursu było : – popularyzowanie wśród uczniów …

Pokaż strony »

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

18.01.2018 r. rodzice uczniów będą mogli skorzystać z zorganizowanych w szkole indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą od godz. 16.00 w sali  208 A. W tym dniu od godz. 16.00 do 16.30 będzie też możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów. Zapraszamy! pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Projekt ,,Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie”

Pokaż strony »

Techniki szybkiego uczenia się

19 grudnia odbyły się zajęcia interaktywne we wszystkich klasach maturalnych. Warsztaty przeprowadziła studentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie – pani Klaudia Albecka.  Uczniowie mieli możliwość zapoznania sie z technikami skutecznego uczenia się a także organizowania i zarządzania sobą w czasie. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

TELEFON ZAUFANIA

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna! W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. …

Pokaż strony »

WARSZTATY DLA RODZICÓW Z PSYCHOLOGIEM

Pokaż strony »

WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku- „Wyprawka szkolna” należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w roku szkolnym 2017/2018 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. Termin składania wniosków został ustalony do 8 września 2017 r. O przyznanie w/w pomocy ubiega się rodzic …

Pokaż strony »

” BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE – GRY KOMPUTEROWE „

    Kliknij tutaj

Pokaż strony »

16 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada, jest elementem akcji „Rzuć palenie razem z nami”, której celem jest walka z paleniem tytoniu. Z dymem tytoniowym do organizmu dostaje się mieszanina siedmiu tysięcy substancji i związków chemicznych, które wraz z krwią docierają do każdej komórki ciała palacza! (…)  W ramach akcji promującej …

Pokaż strony »

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – Strażnik Ucznia

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do listu otwartego Ministerstwa Edukacji Narodowej, który został skierowany do dyrektorów i nauczycieli 20 marca 2017, a będącego reakcją na tragiczne wydarzenia związane z graniem przez nastolatków w „Niebieskiego wieloryba” przypominamy, iż korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież w sposób niekontrolowany, może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Zgodnie z ustawą z …

Pokaż strony »

Harmonogram zajęć zorganizowanych przez pedagoga szkolnego w klasach w ramach godziny wychowawczej w roku szkolnym 2016/17

    Kliknij tutaj

Pokaż strony »

Konsultacje dla rodziców

23 listopada 2017 r. od godz. 16.00 rodzice uczniów mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą w budynku A sala 208. Zapraszam. Agnieszka Wróblewska- pedagog szkolny

Pokaż strony »

LEKCJE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się spotkania z działaczem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej p. Pawłem Strączkiem. Pan Paweł przybliżył uczniom genezę ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej. Ciekawie opowiedział o działalności organizacji pozarządowych. Poruszył tematy związane z poszukiwaniem pierwszej pracy na naszym rynku. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka

Pokaż strony »

STRAŻ GRANICZNA

Gościliśmy w szkole st.chor. SG Łukasza Majorowskiego. Celem wizyty przedstawiciela Straży Granicznej było spotkanie z uczniami kończącymi w tym roku szkolnym naukę. Młodzież miała możliwość poznać specyfikę pracy w  Straży Granicznej: obowiązki, główne zadania, oraz zasady przyjęcia do  służby w Straży Granicznej. Możliwość podjęcia pracy w Straży Granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem naszych absolwentów. Agnieszka …

Pokaż strony »

DEBATA SPOŁECZNA

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach. Podczas debaty na temat „Alkohol jako źródło przemocy i konfliktów”. Uczniowie odpowiadali na pytania min. Po co ludzie piją alkohol ? Jakie są skutki nadużywania alkoholu? Poznali procedurę Niebieskiej Karty, rolę policjanta dzielnicowego, oraz …

Pokaż strony »

Projekt Indeks Start2Star

Szanowni Państwo, Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu. Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących …

Pokaż strony »

JEDZ NA ZDROWIE !

18.01 17 stycznia 2017 r. otrzymaliśmy jabłka w ramach programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, do którego zgłosiliśmy naszą placówkę w kwietniu 2016 r. Uczniowie wszystkich klas mieli możliwość odebrać podarowane nam owoce. Jabłkiem można się poczęstować na każdej przerwie. Smacznego! Uwaga; Zgodnie z obowiązującymim przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą być …

Pokaż strony »

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

Zajęcia interaktywne były przeprowadzone w klasach, w których uczniowie przygotowują się do zdawania egzaminów. Prowadzone były przez studentkę IV roku psychologii z Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS WZ Sopot panią Klaudię Albecką. Pani Klaudia podsumowała spotkania z młodzieżą naszej szkoły w następujący sposób : „Przeprowadzone zajęcia poruszały tematykę skutecznego uczenia się oraz zarządzania czasem. Uczniowie mieli możliwość zapoznania …

Pokaż strony »

Debata

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się debata społeczna. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach podinsp. Przemysław Fiertek. Myślą przewodnią spotkania był „Alkohol, jako źródło przemocy i  konfliktów z prawem”. Celem debaty jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wypracowanie rozwiązań mających …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

W listopadzie rodzice uczniów klas pierwszych zaproszeni zostali na warsztaty nt. Stop. Dopalaczom. Wzięli udział w programie edukacyjno – profilaktycznym„ Zanim Będzie za późno”, który jest adresowany do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wnioski jakie można wyciągnąć z tych zajęć dotyczą tego jak ważną sprawą dla młodych ludzi są dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość …

Pokaż strony »

Spotkanie rodziców

17 listopada 2016r. o godz. 16.00 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych na warsztaty nt. Stop. Dopalaczom w ramach realizowanego przez Komendę Powiatową Policji i Państwową Inspekcję Sanitarną w Bartoszycach programu profilaktycznego „ Zanim Będzie za późno”. Zachęcamy też zainteresowanych rodziców do skorzystania w tym dniu z indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem.                                                        Pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

LEKCJA; HANDEL LUDŹMI

Uczniowie klas IIILOA, IIILOB, IIILOC, IVTE wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Straży Granicznej p. Katarzyną Łuszczak. Na zajęciach omówiono jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i jak nie dać się oszukać przygotowując się do wyjazdu za granicę. Adres i numer telefonu, który musisz znać !!! La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu tel. …

Pokaż strony »

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W Bartoszycach powstał Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie.

Pokaż strony »

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Nazywam się  Klaudia Jagiełło. Jestem uczennicą klasy II LOC. Od roku szkolnego 2015/2016 jestem Waszym rzecznikiem. Do moich zadań należy m. in. uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych. Skoro …

Pokaż strony »

OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zajęcia prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ,,Uwolnij wyobraźnię czyli dlaczego trzmiel lata” Warsztaty twórczego myślenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1x 90 min. (na terenie placówki zamawiającej ) Prowadzące: Agnieszka Jankowska, Barbara Zegler ”TROPimy pomysły –Twórcze Rozwiązywanie Problemów” Warsztaty kreatywnego myślenia –  grupa 12-osobowa, uczniowie ze szkół  ponadgimnazjalnych 2 x 120 min. (na terenie PPP) Prowadzące:  …

Pokaż strony »