Pedagog

Agnieszka Wróblewska

– terapeuta

– diagnosta

 GODZINY PRACY:

Poniedziałek 12.40 – 15.40

Wtorek 10.00 – 15.00

                         Środa 8.00 – 10.30  oraz  11.40 – 15.10

Czwartek 9.50 – 14.50

  Piątek 9.00 – 13.00

   Tel. 89 762 12 55

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI

W ramach długofalowej współpracy profilaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z KPP w Bartoszycach wypracowywane są strategie aby móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa i dobra uczniów.  W ramach tej współpracy organizuje się spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów  m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów …

Pokaż strony »

800 080 222-całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, …

Pokaż strony »

Propozycja zajęć prowadzonych dla uczniów przez pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w roku szkolnym 2019-2020

Pokaż strony »

Zaproszenie rodziców do współpracy

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną na podstawie diagnozy środowiska szkolnego. Wszelkie uwagi/propozycje należy zgłaszać do wychowawców klas (na zebraniu z wychowawcami -19.09.2019 r.), do klasowych przedstawicieli …

Pokaż strony »

Grafik dyżurów metodycznych doradców ODN w roku szkolnym 2019/2020

Pokaż strony »

Edukacja żywieniowa

W ramach zajęć dotyczących zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia w szkole odbyły się zajęcia edukacyjne podczas, których uczniowie  klas II ABC BSIs, II TE obejrzeli prezentację „Zasady zdrowego odżywiania dla osób dorosłych” związane Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowaną przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia pod kierownictwem prof. Mirosława Jarosza. Omówiono następujące …

Pokaż strony »

Bezpieczeństwo to dar wielki, szanuj go na sposób wszelki!

30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej pod kierunkiem dyrektora szkoły p. Zbigniewa Pietrzaka. Członkowie Szkolnej Komisji ds. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przedstawili wyniki ewaluacji wewnętrznej „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych”. Wnioski z diagnozy były tematem dyskusji nauczycieli na temat sposobów …

Pokaż strony »

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Czy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.  Fundacja Dobra Sieć od 10 lat …

Pokaż strony »

„Najpierw masa, później rzeźba – różne drogi dojścia do kwalifikacji”.

14 maja 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w formie lekcji otwartych. Zajęcia poprowadziła pani Ewa Frołow z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Z lekcji skorzystały klasy I AB BSIS, I LOC, I TS/TH oraz chętni nauczyciele.Uczniowie tak podsumowali te spotkanie: – Dowiedziałem się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy. Liczę na więcej takich …

Pokaż strony »

Poznajemy zawody przyszłości

Pośrednik pracy MCK OHP w Bartoszycach 13 maja br. przeprowadził spotkanie informacyjno – edukacyjne na temat „Zawodów przyszłości”. Jego odbiorcami była młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Młodzi ludzie zapoznali się z prognozą zawodów przyszłości na najbliższe 10 lat. Były to m.in. takie profesje jak: mechatronik, logistyk, goomer, …

Pokaż strony »

Psychologia w mojej szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach jest szkołą patronacką Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Korzystamy z udziału w projekcie Strefa Młodzieży, który jest realizowany przez  Uniwersytet. Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.Studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS przeprowadzają warsztaty z praktycznego zastosowania psychologii w …

Pokaż strony »

ZAJĘCIA KOŁA PSYCHOLOGICZNEGO

Pokaż strony »

Bezpieczne ferie

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyły się spotkania z policjantką z Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach p. Sylwią Michałowską. W trakcie pogadanek omawiane były zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku, mających miejsce podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.Przypomina się o alarmowych numerach telefonów …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

14 stycznia 2019 r. rodzice naszych uczniów spotkali się z psychologiem, terapeutą rodzinnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Agnieszką Jankowską. Rozmawiano na temat komunikacji rodzic-nastolatek. Rodzice dowiedzieli się jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi, z szacunkiem egzekwować przestrzegania norm i zasad rodzinnych. Dowiedzieli się, co wpływa na specyfikę rozumowania nastolatka, jak wpływać na swoje dziecko szanując jego …

Pokaż strony »

Spotkanie z psychologiem

Pokaż strony »

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) – Ludzki Wirus Niedoboru Immunologicznego)  AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome) – Zespół nabytego upośledzenia odporności. W ramach tej  ogólnopolskiej kampanii uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach poświęconych profilaktyce HIV i AIDS. 13 grudnia 2018 roku klasa II TE i II LOB uczestniczyła  w zajęciach przeprowadzonych przez pracownika  SANEPID-u panią …

Pokaż strony »

Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki efektywnej współpracy nauczycieli oraz ogromnemu zaangażowaniu uczniów nasza szkoła otrzymała Certyfikat  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dziękujemy za owocną współpracę  całej  społeczności szkolnej! Koordynator projektu – Agnieszka Wróblewska; Jarosław Puszko, Natalia Osypowych, Agnieszka Dobrowolska- Śliwińska.

Pokaż strony »

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości

W ramach projektu 10 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach odbyły się warsztaty dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości. W warsztatach wzięło udział 30 uczniów. Podczas zajęć omówiono  między innymi problem: hejt- czyli internetowe obrażanie, co zrobić jeśli padłeś ofiarą hejtu, jakie wiadomości możemy otrzymywać w sieci, niebezpieczne treści i udostępnianie swojego …

Pokaż strony »

Podsumowanie projektu

1. XII. 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości.” Na zaproszenie Fundacji Dajna do Mrągowa wyjechali: Aleksandra Ferdycz, Michał Grabuś, Patrycja Kasprowicz, Jakub Kapanajko, Marta Winiarczyk oraz uczniowie: Sylwia Stankowska, Damian Harhaj, Maciej Krasnowski, którzy zostali zaproszeni …

Pokaż strony »

Profilaktyka dla rodziców i nauczycieli

Nowe narkotyki – dopalacze. Na temat szkodliwości  dopalaczy odbyły się spotkania rodziców uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Nauczycielom temat  dopalaczy przedstawiła pani Małgorzata Jadczak – z – ca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Ten sam temat rodzicom uczniów przybliżyła p.Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej …

Pokaż strony »

Wystawa prac uczniowskich

W Bibliotece szkolnej zorganizowana była wystawa prac  przygotowanych na konkurs w ramach projektu „POZNAJ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ. DZIEDZICTWO KULTUROWE – DROGĄ DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ” Prace konkursowe przygotowali uczniowie: klasa IV TOR – Sulbiński Daniel, Przemysław Jurkiewicz, Magdalena Segin, Damian Harhaj, Piotr Bujwid, Konrad Gałązka, Andżelika Pawłowska, Maciej Krasnowski klasa III LOA – Sylwia Stankowska …

Pokaż strony »

Konferencja młodzieży

Pod hasłem „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie” 27.11.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach uczniowie klas pierwszych w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu zaprezentowali nikotynę jako jedną z najsilniejszych substancji psychoaktywnych wraz z jej negatywnym wpływem na zdrowie człowieka. Podczas konferencji klasy zaprezentowały rożne formy przekazu informacji. Były prezentacje, samodzielnie …

Pokaż strony »

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pokaż strony »

Szkoła bez papierosa

W naszej szkole odbędzie się konferencja młodzieży klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego pod hasłem:  „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Konferencję poprowadzą uczniowie klas pierwszych I LOA, I LOB, I LOC. Rozpoczęcie konferencji  wtorek 27.11.2018 r. o godz.8.45 w auli A Program konferencji: 1. Rozpoczęcie Konferencji przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego. 2. Zaprezentowanie  programów profilaktycznych (10-15 min.) przedstawionych przez klasę …

Pokaż strony »

NARKOTYKI BEZ PRZESADY

Pokaż strony »

Zaproszenie rodziców na szkolenie

Pokaż strony »

UWAGA – WYPRAWKA SZKOLNA

20 listopada rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie, którzy złożyli wnioski o wyprawkę szkolną mogą odebrać pomoc finansową w kasie ZAO w Bartoszycach (budynek Urzędu Miasta) w  godzinach od 11.00 do 14.30. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań rekomendowała 6 szkół w naszym województwie do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę NASZEJ SZKOLE! https://www.ko.olsztyn.pl/…/rozstrzygniecie-konkursu-certy…/ Zespół ds projektu „Bezpieczna Szkoła”: Koordynator – Agnieszka Wróblewska; Jarosław Puszko; Natalia …

Pokaż strony »

Poznajemy siebie…

Pod hasłem „Poznajemy siebie i innych” odbyły się zajęcia w klasach prowadzone przez pracownika Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji p. Barbarę Knifkę. Celem zajęć było odkrywanie własnych mocnych  stron, możliwości i talentów. Spotkania odbyły się w ramach godzin z wychowawcą. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka uzależnień

Od trzech lat w szkole realizujemy w sposób cykliczny program profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W zajęciach profilaktycznych uczestniczą uczniowie wszystkich klas drugich. Podczas lekcji pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach p. Justyna Kowalkowska  wyjaśniła co to są nowe substancje psychoaktywne, przedstawiła oddziaływanie tych substancji na organizm człowieka. Uczniowie poznali mechanizm …

Pokaż strony »

Konferencja

19.10.2018 r. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach zorganizowała konferencję poświęconą szkodliwości używania środków odurzających, w tym dopalaczy. Na konferencję zaproszeni zostali uczniowie i specjaliści  z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach. Naszą szkołę reprezentowały dwie klasy I AB BSIs i II TE. Opiekunami klas byli p. Daria Zomkowska i p. Edyta Pawłowicz. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Spotkanie z rodzicami uczniów szkół ponadgimnazjalnych

10 października 2018 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ,,PRESJA W SZKOLE”. Miejsce: Aula Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach ul. Limanowskiego 13 (III piętro), Bartoszyce Organizatorzy: Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach Spotkanie skierowane jest do rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pokaż strony »

Oferta zajęć i warsztatów SWPS w Sopocie dla uczniów ZSP Nr 2 w Bartoszycach

Pokaż strony »

Realizujemy nowy projekt

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie  „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przestępczości” realizowanym przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ma na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez wskazanie zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Na projekt składają się trzy …

Pokaż strony »

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

„Razem dla bezpieczeństwa naszych dzieci” – Jak zapobiegać i skutecznie rozwiązywać problem agresji i przemocy rówieśniczej? Szkody wynikające z używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz możliwość udzielania pomocy. Warsztaty odbędą się 12.10.2018r w BDK w godz. 16.00- 18.00. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Zaproszenie rodziców do współpracy

Pokaż strony »

Nauczyciele na warsztatach

Nie tylko uczniowie uczą się przez cały rok szkolny. W procesie edukacji szkolnej uczestniczą dwie strony. Nauczyciele również. 4.10.2018 r. nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez pedagoga szkolnego p. A Wróblewską. Warsztaty poprowadziła pani Ewa Rodziewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Tematem zajęć było poprawne konstruowanie Indywidualnych Programów …

Pokaż strony »

Konsultacje specjalistyczne

20.09.2018 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Konsultacje odbywać się będą w sali 208 A od godziny 16.00.                                                                                                   Zapraszamy:)

Pokaż strony »

Zdobyliśmy certyfikat ,,Młodzi Cyfrowi-Cyfrowi Rodzice!”

Szkoła przystąpiła do projektu naukowo-badawczego ” Młodzicyfrowi.pl. Projekt realizowany był przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Badania były podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo …

Pokaż strony »

NIE KARMIĆ TROLLA – #STOP_HEJTOM

Ruszyła wielka akcja antyhejtowa! Samorząd Uczniowski naszej szkoły i członkowie Szkolnego Wolontariatu przystąpili do walki z hejterami. Akcję tę poparli uczniowie wszystkich klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. W ramach tego działania uczniowie przygotowali plakaty o treści antyhejtowej, które zostały sfotografowane i umieszczone na profilu facebookowym szkoły. Zwyciężyły plakaty, …

Pokaż strony »

Warsztaty

24 maja 2018 r. odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli .Tematem warsztatów były uzależnienia od telefonu komórkowego, Internetu i gier komputerowych. Zajęcia obejmowały  omówienie schematu, objawów i przyczyn uzależnienia. Zostało również omówione zjawisko hejtingu w Internecie oraz sposoby  radzenia sobie z tym problemem. Warsztaty poprowadził psycholog z Polskiego Centrum Profilaktyki pan …

Pokaż strony »

Konsultacje z psychologiem

24.05.2018 r. zapraszamy rodziców  uczniów do skorzystania  z zorganizowanych w szkole indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą od godz. 16.00 w sali  208 A. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka uzależnień-behawioralne warsztaty

Pokaż strony »

Dbam o mój z@sięg

Nasza szkoła przystąpiła do projektu naukowo- badawczego ” Młodzicyfrowi.pl„. Projekt realizowany jest przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.Badania są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, …

Pokaż strony »

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Kliknij tutaj

Pokaż strony »

Warsztaty dla wychowawców

Wychowawcy klas wzięli udział w warsztatach „Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w działaniach informacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.” Nauczyciele zapoznali się z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 22 stycznia 2018 r., poznali cele, obszary, zasady profilaktyki prowadzonej w szkołach. Opracowali czynniki chroniące uczniów, związane ze środowiskiem naszej szkoły. Warsztaty poprowadziła pedagog szkolny-Agnieszka Wróblewska.

Pokaż strony »

Ujarzmić stres przed maturą

Napięcie, które towarzyszy sytuacjom stresowym, może być dobre – w organizmie wytwarza się wówczas adrenalina pobudzająca do twórczego i sprawniejszego działania. Bywa też napięcie złe, które dezorganizuje aktywność, wywołuje poczucie strachu i bezsilności. Jeśli opanowuje cię zły stres, możesz z nim walczyć dzięki kilku technikom. Oswój wroga! Wyżyj się! Wyśpij się! Myśl pozytywnie! Koncentruj się! …

Pokaż strony »

Wybierz życie. Pierwszy krok

W  naszej szkole realizowany jest program edukacyjny” Wybierz życie. Pierwszy krok.”Program dotyczy problemu zachorowań na raka szyjki macicy. Spotkania edukacyjno-profilaktyczne odbędą się w klasach pierwszych wszystkich typów szkół. Realizatorami programu są pielęgniarka szkolna pani Agata Bichuń i pedagog szkolny pani Agnieszka Wróblewska.

Pokaż strony »

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

12.04.2018 r. odbyło  się spotkanie klas III LOA, III LOB, III LOC z policjantami  Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Adresatami spotkania byli młodzi kierowcy. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym z perspektywy pieszego i kierowcy.     Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie z doradcą zawodowym z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bartoszycach. 22.03.2018 r. o godzinie 16.45 w auli A pani Małgorzata Wendorff- Karólewska podpowie –  ” Jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła”. pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

NASZE…BARTOSZYCE

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach obejrzała wystawę fotografii „Moje …Twoje…Nasze …Bartoszyce. Pionierzy miasta w zbiorach CATL” Miejskiej Biblioteki Publicznej. O pierwszych mieszkańcach, którzy przybyli do Bartoszyc po drugiej wojnie światowej, niezwykle ciekawie opowiedziała autorka wystawy pani Katarzyna Janczewska-Pszczoła. Celem wystawy było zainteresowanie mieszkańców Bartoszyc historią ich miasta i rozbudzenie ciekawości młodych ludzi …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

Pokaż strony »

WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM

Uczennice naszej szkoły Patrycja Sipko kl I LOA, Weronika Lisowska kl TE, Julia Jedynak kl I TOR otrzymały wyróżnienie w konkursie „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” Uczennice przygotowały scenariusz i nagrały film o tematyce profilaktycznej. Organizatorem konkursu był Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bartoszycach. Celem konkursu było : – popularyzowanie wśród uczniów …

Pokaż strony »

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

18.01.2018 r. rodzice uczniów będą mogli skorzystać z zorganizowanych w szkole indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą od godz. 16.00 w sali  208 A. W tym dniu od godz. 16.00 do 16.30 będzie też możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów. Zapraszamy! pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Projekt ,,Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie”

Pokaż strony »

Techniki szybkiego uczenia się

19 grudnia odbyły się zajęcia interaktywne we wszystkich klasach maturalnych. Warsztaty przeprowadziła studentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie – pani Klaudia Albecka.  Uczniowie mieli możliwość zapoznania sie z technikami skutecznego uczenia się a także organizowania i zarządzania sobą w czasie. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

TELEFON ZAUFANIA

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna! W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. …

Pokaż strony »

WARSZTATY DLA RODZICÓW Z PSYCHOLOGIEM

Pokaż strony »

WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku- „Wyprawka szkolna” należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w roku szkolnym 2017/2018 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. Termin składania wniosków został ustalony do 8 września 2017 r. O przyznanie w/w pomocy ubiega się rodzic …

Pokaż strony »

” BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE – GRY KOMPUTEROWE „

    Kliknij tutaj

Pokaż strony »

16 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada, jest elementem akcji „Rzuć palenie razem z nami”, której celem jest walka z paleniem tytoniu. Z dymem tytoniowym do organizmu dostaje się mieszanina siedmiu tysięcy substancji i związków chemicznych, które wraz z krwią docierają do każdej komórki ciała palacza! (…)  W ramach akcji promującej …

Pokaż strony »

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – Strażnik Ucznia

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do listu otwartego Ministerstwa Edukacji Narodowej, który został skierowany do dyrektorów i nauczycieli 20 marca 2017, a będącego reakcją na tragiczne wydarzenia związane z graniem przez nastolatków w „Niebieskiego wieloryba” przypominamy, iż korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież w sposób niekontrolowany, może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Zgodnie z ustawą z …

Pokaż strony »

Harmonogram zajęć zorganizowanych przez pedagoga szkolnego w klasach w ramach godziny wychowawczej w roku szkolnym 2016/17

    Kliknij tutaj

Pokaż strony »

Konsultacje dla rodziców

23 listopada 2017 r. od godz. 16.00 rodzice uczniów mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Konsultacje odbywać się będą w budynku A sala 208. Zapraszam. Agnieszka Wróblewska- pedagog szkolny

Pokaż strony »

LEKCJE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się spotkania z działaczem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej p. Pawłem Strączkiem. Pan Paweł przybliżył uczniom genezę ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej. Ciekawie opowiedział o działalności organizacji pozarządowych. Poruszył tematy związane z poszukiwaniem pierwszej pracy na naszym rynku. Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

Profilaktyka

Pokaż strony »

STRAŻ GRANICZNA

Gościliśmy w szkole st.chor. SG Łukasza Majorowskiego. Celem wizyty przedstawiciela Straży Granicznej było spotkanie z uczniami kończącymi w tym roku szkolnym naukę. Młodzież miała możliwość poznać specyfikę pracy w  Straży Granicznej: obowiązki, główne zadania, oraz zasady przyjęcia do  służby w Straży Granicznej. Możliwość podjęcia pracy w Straży Granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem naszych absolwentów. Agnieszka …

Pokaż strony »

DEBATA SPOŁECZNA

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach. Podczas debaty na temat „Alkohol jako źródło przemocy i konfliktów”. Uczniowie odpowiadali na pytania min. Po co ludzie piją alkohol ? Jakie są skutki nadużywania alkoholu? Poznali procedurę Niebieskiej Karty, rolę policjanta dzielnicowego, oraz …

Pokaż strony »

Projekt Indeks Start2Star

Szanowni Państwo, Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu. Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących …

Pokaż strony »

JEDZ NA ZDROWIE !

18.01 17 stycznia 2017 r. otrzymaliśmy jabłka w ramach programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, do którego zgłosiliśmy naszą placówkę w kwietniu 2016 r. Uczniowie wszystkich klas mieli możliwość odebrać podarowane nam owoce. Jabłkiem można się poczęstować na każdej przerwie. Smacznego! Uwaga; Zgodnie z obowiązującymim przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą być …

Pokaż strony »

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

Zajęcia interaktywne były przeprowadzone w klasach, w których uczniowie przygotowują się do zdawania egzaminów. Prowadzone były przez studentkę IV roku psychologii z Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS WZ Sopot panią Klaudię Albecką. Pani Klaudia podsumowała spotkania z młodzieżą naszej szkoły w następujący sposób : „Przeprowadzone zajęcia poruszały tematykę skutecznego uczenia się oraz zarządzania czasem. Uczniowie mieli możliwość zapoznania …

Pokaż strony »

Debata

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się debata społeczna. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach podinsp. Przemysław Fiertek. Myślą przewodnią spotkania był „Alkohol, jako źródło przemocy i  konfliktów z prawem”. Celem debaty jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wypracowanie rozwiązań mających …

Pokaż strony »

Warsztaty dla rodziców

W listopadzie rodzice uczniów klas pierwszych zaproszeni zostali na warsztaty nt. Stop. Dopalaczom. Wzięli udział w programie edukacyjno – profilaktycznym„ Zanim Będzie za późno”, który jest adresowany do rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wnioski jakie można wyciągnąć z tych zajęć dotyczą tego jak ważną sprawą dla młodych ludzi są dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość …

Pokaż strony »

Spotkanie rodziców

17 listopada 2016r. o godz. 16.00 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych na warsztaty nt. Stop. Dopalaczom w ramach realizowanego przez Komendę Powiatową Policji i Państwową Inspekcję Sanitarną w Bartoszycach programu profilaktycznego „ Zanim Będzie za późno”. Zachęcamy też zainteresowanych rodziców do skorzystania w tym dniu z indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem.                                                        Pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska

Pokaż strony »

LEKCJA; HANDEL LUDŹMI

Uczniowie klas IIILOA, IIILOB, IIILOC, IVTE wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Straży Granicznej p. Katarzyną Łuszczak. Na zajęciach omówiono jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i jak nie dać się oszukać przygotowując się do wyjazdu za granicę. Adres i numer telefonu, który musisz znać !!! La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu tel. …

Pokaż strony »

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W Bartoszycach powstał Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie.

Pokaż strony »

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Nazywam się  Klaudia Jagiełło. Jestem uczennicą klasy II LOC. Od roku szkolnego 2015/2016 jestem Waszym rzecznikiem. Do moich zadań należy m. in. uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych. Skoro …

Pokaż strony »

OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zajęcia prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ,,Uwolnij wyobraźnię czyli dlaczego trzmiel lata” Warsztaty twórczego myślenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1x 90 min. (na terenie placówki zamawiającej ) Prowadzące: Agnieszka Jankowska, Barbara Zegler ”TROPimy pomysły –Twórcze Rozwiązywanie Problemów” Warsztaty kreatywnego myślenia –  grupa 12-osobowa, uczniowie ze szkół  ponadgimnazjalnych 2 x 120 min. (na terenie PPP) Prowadzące:  …

Pokaż strony »