↑ Powrót do Rada Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców

 

16 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców i Dyrekcji naszej szkoły. Służyło ono podsumowaniu pracy w I semestrze oraz planów na dalszą część roku szkolnego.
Podejmowane tematy to :
  • sukcesy uczniów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym,
  • dalsze inwestycje w szkole,
  • oferta edukacyjna na rok 2017/2018,
  • program rozwoju czytelnictwa w naszej szkole,
  • trzecia edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeta w porę odkryty…Barcja”,
  • oferta e-Dziennika Librus na rok szkolny 2017/2018,
  • realizacja projektu polsko-ukraińskiego „RAZEM PO EUROPEJSKU” i wyjazd grupy Joannitów w dniach 25-31.03.2017 r. do Łucka w celu szerzenia wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.