Ubezpieczenie uczniów

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Druk zgłoszenia szkody Inrter Risk rodzic

 

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Na rok szkolny 2018/2019 na ubezpieczyciela uczniów Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej wybrała Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Suma ubezpieczenia: 19.000,00 zł.
Wysokość składki od osoby: 44,00 zł
WPŁATY NA UBEZPIECZENIE.
Wpłaty na ubezpieczenie uczniów są przyjmowane rokrocznie w terminie od 01 września do
25 października br. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres całego roku szkolnego,
tj. od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?
 1. Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS następuje po zakończeniu leczenia.
 2. O każdej szkodzie należy poinformować doradcę zawodowego w ZSP nr 2 (s. 113B) – osobiście bądź telefonicznie.
 3. Istnieją następujące możliwości zgłoszenia szkody:
  1. online na: interrisk.pl
  2. telefonicznie: (22) 212-20-12
  3. e-mailem na adres: szkody@vigekspert.pl – (skan wszystkich dokumentów)
  4. pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
                                  Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 4. Na stronie szkoły w zakładce „ubezpieczenie uczniów” oraz u doradcy zawodowego w ZSP nr 2 (pokój 113B) jest do pobrania „ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS”. W przypadku uczniów niepełnoletnich – wniosek wypełniają i podpisują rodzice.
OSOBY DO KONTAKTU:
 1. doradca zawodowy – p. Agata Smereczańska tel. 661-466-867
 2. reprezentant InterRisk TU – p. Małgorzata Frąckiewicz tel. 508-222-198