Inspektor Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej pełni Pani Małgorzata Jadczak.
Adres e-mail: ido.zsp2bartoszyce@vp.pl
Tel. 606351937