Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach ul. Słowackiego 1    11-200 Bartoszyce  
Telefon: (89) 762-27-68    e-mail: zsp2@vp.pl      NIP: 7431027651