Powrót do Szkolne Koło Strzeleckie LOK

Gimnazjaliści strzelali w zawodach o Puchar Dyrektora

5 czerwca 2018 r. Szkolne Koło LOK ,,ZSP nr 2 Bartoszyce’’  zorganizowało II Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSP nr 2 im E. Orzeszkowej w strzelaniu z broni pneumatycznej (kal. 4,5 mm).
Frekwencja była bardzo wysoka. W zawodach uczestniczyło 39 uczniów reprezentujących sześć szkół  z powiatu bartoszyckiego (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach; opiekun: Tomasz Płonowski, Gimnazjum w Kinkajmach; opiekun Barbara Choruży -Połeć, Szkołę Podstawową  nr 1 w Bartoszycach; opiekun Marek Wiszniewski, Szkołę Podstawową nr 4 w Bartoszycach; opiekun: Sebastian Krawczyk,  Szkołę Podstawową nr 7 w Bartoszycach; opiekun: Marek Zabrzyjewski, Szkołę Podstawową nr 8  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach; opiekun: Kamil Figat ).
Każda szkoła mogła wystawić 2 trzyosobowe drużyny. W zawodach startowali gimnazjaliści oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych.Strzelano z karabinków pneumatycznych w postawie stojącej. Oddawano po 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Oceniano klasyfikację zespołową oraz indywidualną.
Najwyższy wynik w zawodach uzyskała Julia Kaczmarczyk z  Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach (84 pkt.), która została zwyciężczynią grupy dziewcząt. W grupie chłopców najcelniej strzelał Drozdowski Paweł ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach (81 pkt.).
Sędzią głównym zawodów był: Jarosław Puszko wspierany przez: Wiktorię Dudek, Jakuba Jocza, Michała Wróbla, Mateusza Rajtaka, Jakuba Surmę, Bartosza Szyndlera, Macieja Obcarskiego).
Wyniki
Klasyfikacja zespołowa
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach  — 239 pkt. (Wojtkiewicz Martyna, Drozdowski Kacper, Drozdowski Paweł; opiekun: Marek Wiszniewski)
2. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach — 226 pkt. (Julia Kaczmarczyk, Iga Kuszneruk, Jakub Burczyk; opiekun: Tomasz Płonowski)
3.Gimnazjum w Kinkajmach – 219 pkt. (Taranowicz Julia, Frączek Cyprian, Makarewicz Jakub; opiekun  Barbara Choruży –Połeć)

Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczęta:

1. Julia Kaczmarczyk (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)- 84 pkt.
2. Iga Kuszneruk (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-  81 pkt.
3. Wojtkiewicz Martyna (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach)-78 pkt.
4. Aleksandra Tatol (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)-75 pkt.
5. Weronika Kulis (Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach)-74 pkt.
6. Taranowicz Julia (Gimnazjum w Kinkajmach)-71pkt.
Chłopcy:
1. Drozdowski Paweł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach)-81pkt.
2.Drozdowski Kacper (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach)-80pkt.
3. Jakub Makarewicz (Gimnazjum w Kinkajmach)-78 pkt.
4. Fabian Zdunek (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach)- 75 pkt.
5. Jodko Michał (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach) -71 pkt.
6.Frączek Cyprian (Gimnazjum w Kinkajmach) – 70 pkt.
Organizatorzy dziękują Dyrektorowi ZSP nr 2 w Bartoszycach Zbigniewowi Pietrzakowi za ufundowanie nagród. Dziękujemy również uczniom i ich opiekunom za uczestnictwo w zawodach.
ZSP nr 2 w Bartoszycach