Rekrutacja

I.OFERTA EDUKACYJNA


II. REGULAMIN REKRUTACJI


  • Dla absolwentów gimnazjum 
  • Dla absolwentów szkoły podstawowej 

III. ZASADY REKRUTACJI  

  • dla absolwentów gimnazjum 
  • dla absolwentów szkoły podstawowej 

IV. ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KANDYDATÓW


V. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY


VI. WAŻNE TERMINY!!!


VII. WYMAGANE DOKUMENTY


VIII. GODZINY OTWARCIA PUNKTU REKRUTACYJNO – INFORMCYJNEGO


IX. OBOZY INTEGRACYJNE


X. INFORMACJE DODATKOWE

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZSP NR 2 W BARTOSZYCACH

Po uzgodnieniach z organem prowadzącym szkołę ustalono, że będzie prowadzony nabór na przyszły rok szkolny do następujących klas:

• PO GIMNAZJUM

– Dwie klasy liceum
– Dwie klasy technikum
– Dwie klasy branżowej szkoły I stopnia

• PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

– Dwie klasy liceum
– Dwie klasy technikum
– Jedna klasa branżowej szkoły I stopnia

W trakcie opracowywania jest regulamin rekrutacji, który w najbliższym czasie zostanie umieszczony na stronie szkoły.