Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna

 

 

 

I.OFERTA EDUKACYJNA

 

1.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • NOWOŚĆ! GRUPA GEOINFORMATYCZNA (rozszerzenia – geografia, matematyka, informatyka)

 • GRUPA PRAWNO – ADMINISTRACYJNA (rozszerzenia – historia, wos lub język polski, język obcy)

 • GRUPA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (rozszerzenia – geografia, wos lub język polski, język obcy)

 • GRUPA MEDYCZNA (rozszerzenia – biologia, chemia, język obcy)

 • NOWOŚĆ! GRUPA POŻARNICZA (rozszerzenia- biologia, chemia, język obcy)

 

 

2.TECHNIKUM:

 • EKONOMICZNE ( rozszerzenia – geografia lub  matematyka, wos)

 • HANDLOWE (rozszerzenia – geografia lub matematyka, wos)

 • SPEDYCYJNE (rozszerzenia – geografia lub matematyka, język obcy)

 • ORGANIZACJA REKLAMY (rozszerzenia – geografia, informatyka)

 

 

 

3.BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZAWODY:

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • blacharz samochodowy

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • monter – elektronik

 • rolnik

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • murarz – tynkarz

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • tapicer

 • stolarz

 • kucharz

 • cukiernik

 • piekarz

 • sprzedawca

 • fryzjer

 • i inne…                                                                                                                                           

II.REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ