↑ Powrót do WDN

Indywidualni .pl

Szkolenie odbyło się 7.10 2017 r. Miało na celu pozyskanie informacji na temat innowacyjnego projektu edukacyjnego „Indywidualni.pl, skierowanego do nauczycieli oraz w niedalekiej przyszłości, do uczniów i ich rodziców. Wdrożenie innowacji ma pomóc zrozumieć własną indywidualność, poznać najlepsze dla siebie metody pracy i dzięki temu jak najlepiej się uczyć lub wspierać w nauce swoje dzieci i uczniów.

Założenia projektu:

  • rozpoznanie swoich predyspozycji, mocnych stron oraz indywidualnego stylu uczenia się,
  • wzajemny szacunek do swoich indywidualności i umiejętność wykorzystania jej w nauce,
  • zwiększenie każdemu uczniowi szans na sukces.

Przewidywane efekty:

  • rozwój uczniów,
  • zaangażowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego,
  • lepsze wyniki nauczania,
  • wzrost atrakcyjności szkoły,
  • wzrost kompetencji kadry pedagogicznej,
  • spełnienie wymagań nadzoru pedagogicznego.