Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ
W BARTOSZYCACH

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:
1. Przewodnicząca Rady Rodziców:
  • p. Katarzyna Sinkiewicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:
  • p. Jerzy Makarewicz
3. Sekretarz Rady Rodziców
  • p. Maria Młyńska