Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ
W BARTOSZYCACH

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ
W BARTOSZYCACH

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

 • Ostapowicz Wiesław – przewodniczący
 • Bojanowska Sylwia
 • Kirkuć Sławomir – wiceprzewodniczący
 • Rodziewicz Tadeusz
 • Tenus Ewa – sekretarz
 • Kazio Wiesława
 • Swacha Bożena – skarbnik
 • Suchocka Beata
 • Biały Emilia
 • Warmachowska Anna
 • Sośnicka Urszula
 • Sienkiewicz Katarzyna
 • Obstawska Aneta
 • Kalinowski Robert
 • Sawicka Edyta

Spotkanie Rady Rodziców

  16 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców i Dyrekcji naszej szkoły. Służyło ono podsumowaniu pracy w I semestrze oraz planów na dalszą część roku szkolnego.

Pokaż strony »

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2016/2017

Pokaż strony »