Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ
W BARTOSZYCACH

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:
1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  • p. Katarzyna Sinkiewicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:
  • p. Sylwia Bojanowska
3. Sekretarz Rady Rodziców
  • p. Agnieszka Sófczyńska

Spotkanie Rady Rodziców

  16 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców i Dyrekcji naszej szkoły. Służyło ono podsumowaniu pracy w I semestrze oraz planów na dalszą część roku szkolnego.

Pokaż strony »

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2016/2017

Pokaż strony »