Opiekun Praktyk

OPIEKUN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Jolanta Szczerbińska

    Godziny pracy: 8.00 – 15.00

Tel. 89-762-12-54

 

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zatrudniają naszych uczniów jako młodocianych pracowników mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dnia 31 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568).