Fundusz Socjalny

Komisja Socjalna informuje o:

–  możliwości złożenia wniosku o wypoczynek organizowany we własnym zakresie do 20 czerwca 2020  wraz z wzorem wniosku nr 7 do pobrania/Regulamin ZFŚS §12 ust.1 pkt. 2a/;

– możliwości wnioskowania do Dyrektora szkoły o zawieszenie spłaty pożyczki mieszkaniowej /Regulamin ZFŚS §25 ust.2/;

– możliwości wnioskowania do Dyrektora szkoły o wsparcie finansowe dla osób uprawnionych /Regulamin ZFŚS §12 ust.1 pkt.4b/.


 

Informujemy, że REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  znajduje się w sekretariacie.