Fundusz Socjalny

1. Oferta ZFŚS
2. Informacja:
Zgodnie z Regulaminem ZFŚS do 20 marca należy złożyć oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP nr 2 .
Druki oświadczeń znajdują się w pokoju nauczycielskim bud. A. Można też pobrać załącznik nr 6.  Wypełnione druki emeryci składają u p. Janusza Sikory, a nauczyciele w sekretariacie.
3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym załączniki o przyznanie świadczeń, znajdują się:
– w pokojach nauczycielskich w budynku A i B;
– w sali gimnastycznej;
– w bibliotece;
– w sekretariacie szkoły;