Fundusz Socjalny

Informacja nr 3
Zebranie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ZSP nr 2 podsumowujące działalność Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSP nr 2 odbędzie się 23 marca 2018 r. godz. 15:15 w auli A.
Porządek zebrania:
1. Przywitanie
2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2017
3. Przedstawienie projektu zmian zapisów w Regulaminie ZFŚS
4. Głosowanie projektu zmian do Regulaminu ZFŚS
5. Informacja w sprawie planu działań Komisji w roku 2018
6. Przestawienie i zaopiniowanie projektu podziału środków finansowych na rok 2018
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia

 

Informacja nr 2
Komisja ZFŚS informuje, że w pokoju nauczycielskim A znajdują się oświadczenia o uzyskanych dochodach w roku 2017. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS wypełnione oświadczenia należy złożyć do 20 marca 2018 r. Prosimy je składać do pani Barbary Sorbaj i pana Janusza Sikory.
Dziękujemy,
Komisja ZFŚS

 

Informacja nr 1

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym załączniki o przyznanie świadczeń, znajdują się:
– w pokojach nauczycielskich w budynku A i B;
– w sali gimnastycznej;
– w bibliotece;
– w sekretariacie szkoły;