↑ Powrót do Pedagog

WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku- „Wyprawka szkolna” należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w roku szkolnym 2017/2018 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Termin składania wniosków został ustalony do 8 września 2017 r.
O przyznanie w/w pomocy ubiega się rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni wniosek wypełnia uczeń  który ubiega się o przyznanie dofinansowania.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje tylko uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Druki wniosków i oświadczeń znajdują się na stronie szkoły. Można je pobrać również w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. W/w dokumenty należy składać u pedagoga szkolnego.
Dodatkowe informacje znajdują się w:
  1. U. z 2017, poz. 1457 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  2. Uchwała Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r.- w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.-„Wyprawka szkolna”.
Do pobrania:
1. Wniosek wyprawka 2017
2. Wzór-oświadczenie wyprawka 2017
3. Zarządzenie termin wyprawka szkolna 2017